Mese nem csak gyerekeknek

Mátyás király és az öregek

Mátyás király és az öregek

Mátyás király nagyon szerette az Alföldet. Sokszor nekiiramodott a tágas pusztáknak, hogy lássa, hogy élnek az odavaló emberek. Egyszer egy falun ment keresztül, látta, hogy egy kapu előtt öregember sírdogál.

- Adjisten öregapám! Hát kendnek mi baja? - szólította meg Mátyás az apót.

- Megvert édesapám, azért sírok - mondta az öreg. Hát ilyent ki hallott? Kíváncsi lett Mátyás az öregember apjára, bement az udvarra.

Látta ám, hogy egy galambősz aggastyán csutkával tüzel a kemencébe. Azt mondta neki Mátyás:

- Bácsikám, odakinn egy öreg azt mondta, hogy kend megverte. Igaz ez?

- Hogyne lenne igaz?! - válaszolt az aggastyán. - Mondtam neki, hogy vigyen vizet a nagy­apjának, de hiába beszéltem. Azt gondolja uraságod, hogy vitt neki, esziben se volt.

- Hogy, hát még él a kelmed édesapja is?

- Hogyne élne?!

- Hány éves? - kérdezte Mátyás.

- Arra már nem emlékszem, de menjen el a plébániára, ott a pap megmondja, hogy hány éves, mert ő keresztelte.

- No, még a pap is él, aki keresztelte.

- Él bizony! - mondta az öreg.

Elment Mátyás király a plébániára. Megtalálta a papot, s megkérdezte. Ez meg ez az apó hány esztendős?

- Jaj, fiam, én azt már elfelejtettem, de gyere, nézzük meg a matrikulában!

Gondolta Mátyás király, már végére jár a dolognak. Mennének a sekrestyébe, hogy megnézzék a matrikulát. Hát! Nem zárva volt?

- Hijnye a ragyogóját, de sajnálom! - mondta a pap. - Sajnos nem tudom kinyitni az ajtót. Édesanyám reggel, amikor elindult szőlőt kapálni véletlenül magával vitte a kulcsot.

- Ugyan, ne mondja! Még a kelmed édesanyja is él?

- Él bizony! - mondta a pap.

Mátyás király nem várta meg, hogy hazajöjjön a pap édesanyja a kapálásból, Így aztán sohase tudta meg, hogy hány esztendős volt az öregember öregapja.

Mátyás király - Szabad rabló, szabad..
Arany László - Farkas-barkas

Kapcsolódó tartalom

 

Hozzászólások

Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.
Already Registered? Login Here
Vendég
2020. február 20. csütörtök

Captcha kép