Mese nem csak gyerekeknek

Mátyás király - és a fiatal bíró

Mátyás király és a fiatal bíró

Mikor Mátyás király az országba járt-kelt, egy faluba nagy rendetlenséget látott. Kérdezte, hogy ki itt a bíró. Mondták, hogy:

- Az öreg bírónak a fiát választottuk meg bírónak.

- Hát miért nem az öreget? - kérdezte Mátyás király.

- Öregember bírónak nem való - mondták az emberek.

Bement aztán a községházához. Hát itt fiatal bíró van. Aszongya Mátyás király:

- Nem bírónak való ilyen fiatal ember, nem tudom, meg tud-e felelni a bíróságnak?

Aszongya a fiatal bíró: megfelel ő mindennek.

- No, ha meg tud felelni, mikor én visszajövök, akkor hozzon ide nekem a községházára harminc farkast, negyven okost, hatvan bolondot!

Itt aztán, mikor hazament a fiatal bíró, nagyon szomorú lett. Nem kellett neki se innivaló, se ennivaló. Az apja nem állhatta mán. Kérdezi tőle: mér olyan szomorú?

- Hát - aszongya -, azé vagyok szomorú, azt mondta Mátyás király, mikor itt volt, hogy mikorra visszajön, akkorára vigyek föl a községházára harminc farkast, negyven okost meg hatvan bolondot; mer ha nem viszek, kidob a bíróságból.

Aszongya az apja:

- Ó, fiam, azon is töröd a fejedet? Hiszen ez semmi!

De azé az öreg nem mondta meg a fiának. Gondolta, hogy törje a fejit rajta, úgyis bíró akart lenni.

De itt azé az öregember csak összeszedett olyan harminc embert, aki éppen harmincéves, negyven olyan embert, aki éppen negyvenéves, hatvan olyan embert, aki éppen hatvanéves. Akkor mondta a fiának:

- Majd megfelelők én!

Mikor ideér Mátyás király, megijedt a fiatal bíró, hogy minek jön ez a sok ember. Talán őt akarják nézni, hogy mos kidobja a bíróságból Mátyás király? Pedig az apja rendelte őket a községházához.

Mikor aztán odaértek, hogy meg kell felelni, Mátyás kérdezte:

- Itt van a harminc farkas, negyven okos meg a hatvan bolond?

A fiatal bíró elsápadt, semmit se tudott felelni.

Akkor az öreg fölállt, és azt monta:

- Igenis itt van!

Megmutatta Mátyás királynak a harminc fiatal embert: erősek voltak, mind a farkas; a negyven okost, ezek is negyvenen voltak, negyvenesztendős volt mindegyik; meg a hatvan bolondot, ezek is hatvanan voltak, hatvanesztendős volt mindegyik.

- No, lássák! - mondta Mátyás király. - Az öregnek csak több esze van, mint a fiatalnak.

Azt monta az öregnek:

- Mos te löszöl itt a bíró!

A fiát pedig csak elkergette, mert nem bírt megfelelni. Kilökte a bíróságból. Akkor mondta Mátyás király:

- Látom, apád okosabb ember most is. A való bírónak, nem te!

Szaján (Vajdaság)

Arany László - Pancimanci
Görög főistenek - Hera (Juno)

Kapcsolódó tartalom

 

Hozzászólások

Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.
Already Registered? Login Here
Vendég
2020. február 21. péntek

Captcha kép