Mese nem csak gyerekeknek

Afrikai mese - A kaméleon és az Isten felesége

A kaméleon és az Isten felesége

Az Isten elment sétálni, és összetalálkozott a kaméleonnal. A kaméleon lassan csoszogott egy falevélen. Megkérdezte tőle az Isten:
-- Ó, te szegény! Szeretnél-e gazdag lenni?
-- Hogy szeretnék-e? Hát hiszen, ha volna olyan ember, aki javakat adna nekem! -- felelte a kaméleon. -- De ember olyan nincs.
Mondta erre az Isten:


-- Igazad van, barátom. Tudod, mit, gyere az én házamba.
A kaméleon elindult, s addig csoszogott az Isten után, míg el nem érkeztek annak hatalmas falujába. Így szólt az Isten:
-- No, megérkeztünk. Kérj magadnak, amit akarsz.
A kaméleon így felelt:
-- Ó, ugyan mit kérhetnék én itt, az Isten birodalmában? Nem elegendő-e, hogy itt lehetek, s nem elég-e, amit így kaphatok, kérés nélkül?
Az Isten adott neki két feleséget, egy marhagulyát, juh- és kecskenyájat, rabszolgákat, pénzt és kalikószövetet bálaszámra. Azután azt mondta:
-- No, most eredj, és élj ott a folyó mellett.
A kaméleon felkerekedett, s még félútig sem ért, máris házakat épített, épületek, valóságos falvak nőttek a nyomában, köröttük kerteket művelt meg, s gabonáját mind elvetette. Néhány nap múlva megjött az eső, és bizony, jónak ígérkezett a termés. Mikor a gabona kalászt eresztett, a kaméleon górékat épített, hogy legyen mibe a termést begyűjtenie.
Egy napon az Isten elküldte a feleségét egy szolgálóleány kíséretében a kaméleon látogatására. Vittek egy kosarat meg egy kis kapát. Kaméleon úr éppen oda volt halászni a tavon. Kivetette hálóját, hát mikor fel akarja húzni, mit látnak szemei? Egy óriási béka pottyan a partra, s abban a minutumban elkezd fecsegni és brekegni. Megijedt a kaméleon.
-- Jaj, ma még valami veszedelem ér engem! Honnan jöttél, te ökölnyi szemű?
Felelt a béka:
-- Halászd ki az úrnőmet is, aki odalent van! Kaméleon másodszor is bevetette a hálót. Amikor kiemelte, egy kosarat meg egy kis kapát talált. Bevetette harmadszor is, rántott egyet rajta, érezte, hogy valami fémesbe akadt a háló, felhúzta, s lám, az Isten feleségét fogta ki. Nyomban felismerte, hogy ő az, s köszöntötte illendőképpen:
-- Üdvözöllek, minden főnökök fejedelmének felesége. Honnan jöttél ide, hercegnő, hozzánk, alázatos szolgáidhoz?
Az asszony így felelt:
-- Azért jöttem, hogy hozzád menjek feleségül, mert a híred eljutott hozzám. De legelőször is szeretnénk felöltözködni szép kalikóba, tudom, hogy rengeteg szép kelméd van. Aztán, ha meg vagy elégedve velem, elég szépnek találsz, menj és öld meg a többi feleségedet.
A kaméleon testét elöntötte a forróság ezekre a szavakra. Fogta a lándzsáját, nekiiramodott, de csak egy baobabfáig futott, összevissza szurkálta, azzal visszament a tóhoz, és így szólt:
-- Mindkét feleségemet megöltem.
Azt mondta a békakisasszony az Isten feleségének:
-- Nem igaz. Egy szó sem igaz belőle. Egy baobabfát szurkáltál össze.
A kaméleon ismét elszaladt, leszúrt egy ökröt, majd visszajött s mondta:
-- No, most megöltem őket.
Erre a szolgáló:
-- Nem igaz, egy ökröt szúrtál le.
Ismét elment a kaméleon, ezúttal egy kecskét ölt meg. De a szolgáló ezt is megmondta:
-- Egy kecskét öltél le!
A kaméleon újfent elment, s most egy juhot vágott le. Minden állatot kipusztított rendre, aztán azt gondolta: "Nincs mit tennem, szegény fejemnek, meg kell ölnöm a feleségeimet." És bement a faluba. Kérdezte az idősebbik felesége:
-- Miért vagy ma olyan vérengző kedvedben?
-- Vérengző? -- kérdezte a kaméleon. -- Hogy beszélsz velem, te gonosz asszony?
-- Hát mit vétettünk mi neked, hogy el akarsz bennünket pusztítani? -- kérdezte az asszony. S bizony, a kaméleon leszúrta az idősebbik feleségét, kihúzta a lándzsáját, és beledöfte a fiatalabbik asszonyába.
Látta ezt az Isten odafent az égben, s azt gondolta: "Ez a gaz kaméleon az én feleségemet akarja magának, elfeledte, hogy én tettem gazdaggá. Más asszonyát kívánja magának? Már nem elégszik meg azokkal, akiket a birodalmamban kapott? Gonosz szolgám ez, semmi kétség! "
Ezalatt a kaméleon a faluból visszament a tóhoz, s azt mondta:
-- Megtettem, amit akartatok, mindent és mindenkit megöltem.
Ekkor a béka azt felelte:
-- Azért ölted meg a feleségeidet, mert az Isten feleségét szeretnéd megkaparintani. De abból nem eszel! Többé minket nem látsz! -- S azzal loccs, bele a vízbe mindenestül, az Isten felesége, szolgálólány, kosár, kiskapa.
A kaméleon ott maradt egymagában, s azon gondolkodott, hogy milyen rútul becsapták. Aztán nem volt mit tennie, elindult nagy bánatában a faluba. Amint mendegélt, találkozott az Istennel. Az Isten éppen evett. A megrágott ételt ráköpte a kaméleonra, s így szólt:
-- No, te gonosz, hát elkívántad a feleségemet, most menj, s mászkálj ide-oda imbolyogva a faleveleken. Mindörökre szegény maradsz, ínséges életed lesz. Azóta így is van. A szegény kaméleon ide-oda imbolyogva mászkál a faleveleken.

Arany János - A rodostói temető
Weöres Sándor - Újesztendő

Kapcsolódó tartalom

 

Hozzászólások

Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.
Already Registered? Login Here
Vendég
2020. július 09. csütörtök

Captcha kép

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://meseld.hu/