Karácsonyhoz közelgetvén…

Istennek követsége, az ég fényessége
Eljött volt Názáretbe, szép Jézus nevébe;
Már örömmel várjuk, szent napokat számláljuk,
Szent Szüzet szolgáljuk.

Szent Szűz kévánja látni, tisztán apolgatni,
Kit fogadott méhében, szüzesség fejében:
Kész már kis posztócska, készen vár istállócska,
Jöjj, szép violácska.

Szívünk áldásid várja, Szent Szűz, malaszt árja;
Kik hozzád igyekeznek, adj jót híveidnek:
Mivel úgy tetszettél, annak hogy Anyja löttél,
Kitől teremtettél.

Ezt a világ csodálja, Szüzet körülállja,
Isten Anyjának vallja, kegyesnek találja:
Azért, oh boldog Szűz, Jézus kegyelmét ránk fűzd,
Tőlünk Sátánt elűzd.

Gábriel köszöntése, Szűz méh eresztése,
Örömünk nevelése, lött Szűz idvözlése:
Ki szüzen fogantál, Szűz örökké maradtál;
Segélj Jézus által.