Mese nem csak gyerekeknek

Vörösmarti Mihály

 • Vörösmarti Mihály - A GYÁVA GONOSZ

  Vörösmarty Mihály - A GYÁVA GONOSZ

   

  Nem hihetem, hogy félt meghalni Gonosz Peti: önkényt
  Halt meg ijedtében a szomorú fa előtt.

 • Vörösmarti Mihály - A korcsokhoz

  Vörösmarty Mihály - A korcsokhoz

   

  Hová rohantok átkozott gonosz fiak?
  Mi készt ezekre? büntetlen
  Fog hát az undok visszaélés bennetek
  Tenyészni, gyáva fajzatok?
  Az ezredes veszély alatt nyögő hazát,
  Midőn serényen ébredez,
  Imez fajúltak átkosan kelő hada
  Alázza, dúlja, dönti meg.

 • Vörösmarti Mihály - A LEGJOBB ORVOS

  Vörösmarty Mihály - A LEGJOBB ORVOS

   

  Meggyógyít az üdő, jobb orvos nincs az üdőnél:
  Az teszi lassúvá sziveinknek gyors dobogását,
  S a feledékenység hártyáját hozza sebünkre;

 • Vörösmarti Mihály - A pókfi és szúnyog

  Vörösmarty Mihály - A pókfi és szúnyog

   

  A pókfi hálót szőtt magának a falon.
  Körűle büszkén repkedett egy cincogó,
  S csufolta a szorgalmas állat kis müvét;
  Mivel belőle néhány gyenge szálakat
  Kitéphetett. S már gondolá, hogy ő egész
  Hálókat is fog eltapodni gőgösen.

 • Vörösmarti Mihály - A régi üdők emlékezete

  Vörösmarty Mihály - A régi üdők emlékezete

  Tehát ezekre kelle jutnod, ó Haza!
  Hogy ön fiad tiporjon el,
  S pártos kezekkel tépje, fossza kebledet,
  Mely szűlte és nevelte őt?

 • Vörösmarti Mihály - Atyám sírjához

  Vörösmarty Mihály - Atyám sírjához

   

  Feléd borongnak, bús temető, komor
  S vad képzetekben éji keserveim;
  Feléd, hol elhúnyt jó atyámat
  Sír födi, és füzeid takarják.

 • Vörösmarti Mihály - Az ifjúság

  Vörösmarty Mihály - Az ifjúság

   (egy szép tájon a fák között bolyongva, végre előbbre jő)

  csendes vidék! Ó kedves hely nekem!
  Fogadj öledbe ismét engemet,
  Itt, lombjaidnak édes alkonyában,
  Itt, e virágos térnek halmain,
  Itt, hol mosolygva néz rám az anya-
  Természet épen hagyott tanyájiból,
  O itt felejtve földi terhemet
  A lelkesűlés szárnyain magasb
  Világra intnek büszke vágyaim;
  Emelkedő erővel andalog,

 • Vörösmarti Mihály - Hucskó

  Vörösmarty Mihály - Hucskó

  Miféle gerjedelem zavarja lelkedet?
  Hová ragadnak vágyaid?
  Mit pislogatsz Miskolci békaként? -
  Talán reményed int, hová?

 • Vörösmarti Mihály - Klivényihez

  Vörösmarty Mihály - Klivényihez

  Indúlsz? nyomodban lengenek a szelíd
  Múzsák, kiket rég híven ölelgetél,
  Indúlsz barátom? Itt nyom engem
  A henye lét köre, míg te indúlsz.

 • Vörösmarti Mihály - Szózat

  Vörösmarty Mihály - Szózat

   

  Hazádnak rendületlenűl
  Légy híve, oh magyar;
  Bölcsőd az s majdan sírod is,
  Mely ápol s eltakar.

 • Vörösmarti Mihály - T. Czinke úrnak

  Vörösmarty Mihály -T. Czinke úrnak

  Egy boldog észnek messzeható tüze
  Villám sugárral fejti ki a homály
  Irígy öléből rég nem ismért
  Kincseit a henye századoknak.