Mese nem csak gyerekeknek

versek

 • Rózsa sándor

  Rózsa Sándor, Rózsa Sándor,
  Hova lettél?
  Megvagy-e még, harcolsz-e még,
  Vagy elestél?
  Megvan-e még az a híres
  Karikásod,
  Akivel úgy meg-meghajtád
  A vad rácot?

 • Szent László

  Legenda

   

  Monda Lajos a nagy király:
  Eredj szolgám, Laczfi Endre,
  Küldj parancsot, mint a villám,
  Köss nehéz szablyát övedre:
  A tatártól nagy veszélyben
  Forog Moldva, ez a véghely:
  A tatárra veled menjen
  Tízezernyi lófő székely.

 • Szent Pál levele

  Névnapi köszöntő Borbély Pál szalontai főjegyző névnapjára

  Az égből. Borbély Pál kedves druszámnak pártfogói kegyességgel.
  Szalontán (franco).

  Sz. Pálnak B. Pálhoz küldött 1-ő Levele

  „Kedves druszám, édes kedves Pálom,
  Minthogy nem jő most szememre álom,
  S személyesen nem szólhatok Veled,
  Ime küldöm e frankós levelet.
  Úgy hallottam, jól van fejed dolga,
  Bár nem úr vagy, hanem olyan szolga,
  Kinek ura légió, mint tenger,
  Mint a Nyírben Compossessor ember.

 • Arany János - Szondi két apródja

  Felhőbe hanyatlott a drégeli rom,
  Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja;
  Szemközt vele nyájas, szép zöld hegy-orom,
  Tetején lobogós hadi kopja.

 • Télben

  Álmodám tavasszal,
  Szép, derűlt, virágos tavaszi napokkal;
  Zöld berek aljában susogó szellővel,
  Csevegő patakkal.

 • Téli vers

  Ej, ej, garázda tél apó!
  Ki ördög hítta kelmedet,
  Hogy sz. Mártonnap tájba’ hó
  Borítja házi telkemet?

 • Tetemre hívás

  A radványi sötét erdőben
     Halva találták Bárczi Benőt.
  Hosszu hegyes tőr ifju szivében;
     „Ime, bizonyság Isten előtt:
     Gyilkos erőszak ölte meg őt!”

 • Arany János - Újévi köszöntés

  Mint a Noé hű galambját,
  Ki reménynek viszi lombját,
  Várnak engem mindenek;
  Sok sötét arc lángra lobban,
  Sok kebel ver hangosabban,
  Ahol én megjelenek.

 • Vágtat a ló...

  Vágtat a ló a pusztába’,
  Mint a villám, viszi lába,
  Ég az ostor szennye testén,
  A sarkantyú oldalába’.

 • Arany János - VÁLASZ PETŐFINEK

  Zavarva lelkem, mint a bomlott cimbalom;
  Örűl a szívem és mégis sajog belé,
  Hányja veti a hab: mért e nagy jutalom?
  Petőfit barátul mégsem érdemelé.

 • Varga mihály

  Jár a török, mint valamely sáska,

  Magyar nemzet akkori csapása.
  S hol a helyet megszerette fészkül,
  Ott nyaralni, ott telelni készül.

 • Az alföld népéhez

  Előhangja egy el nem készült költői beszélynek

  Ti, kikért teremnek a búzakeresztek
  S rózsává pirított fehér cipót esztek,
  Ti a gazdag alföld édes gyermekei!
  A felföldre is jó néha tekinteni.

 • A bús rom

  Ki tesz, 
  ki vesz,
  s igaz vigaszt
  talál a tettben, boldog az,
  ha tűrt is, boldog mindig az:
  de én,

 • A nagy szobában

  A nagy szobában egyedül maradtam,

  lábam besüpped bolyhos szőnyegén,

  besüpped az öblös fotel alattam:

  a nagy szobában senki más, csak én.

 • A pályaudvaron

  Közelg, közelg a gyorsvonat
  már itt a láthatáron:
  tudod-e merre utazom
  ezen a gőzbatáron?

 • A Spinoza-szobor előtt

  Jólesik látni, nagy zsidó, remek
  képmásod, íróasztalom fölött:
  jólesik nézni terhes fejedet,
  amely nyakadnál szinte megtörött.

 • Ájtatos párbeszéd húsvétra

  Ember mondja:

  Hogyan támadjak föl, Jézus, hogyha nem éltem soha?

  Föltámadni csak az tud, ki élt és meghalt valaha.

  Én csak sírok, és nem égek, mint a hitvány tűzifa.

 • Baba

  1.

  Én aki azelőtt ifiú elmével
  játsztam a modern ész komolyabb versével
  s mihaszna tudástól nehezült elmével
  henyéltem a napot; most közelebb hévvel
  flirtöket éneklek, háborut és fegyvert,
  hőst akit egy lányka pajkos szeme megvert
  s szekeréhez láncolt szomoru kudarccal -
  hogy férhet ily átok egy angyali arccal?
  ilyen sima arccal, melynek üde rajza
  iszonyubb és szebb mint az Achiles pajzsa,
  vagy amely tündérfőt elejte Medúza?

 • Egy régi szerelmes Velencében

  Ó mennyi szerencse
  és mennyi talány!
  A régi Velence
  s az ifjú leány.

 • Egy teknő itt a völgy az ég alatt...

  Egy teknő itt a völgy az ég alatt
  s az ég, visszáról ráborulva, másik.
  Néhány napszámos, meghajolt alak,
  mint barna bogár, hazafelé mászik.