Mese nem csak gyerekeknek

versek

 • Évek, ti még jövendő évek

  My hair is gray, but not with years.

  Byron

  Évek, ti még jövendő évek,
  Kiket reményem megtagad,
  Előlegezni mért siettek
  Hajam közé ősz szálakat?
  Miért vegyülget ily korán e
  Lombok közé sápadt levél,
  Emlékeztetni a vidor fát,
  Hogy majd kiszárad és - nem él!

 • Furkó Tamás

  Ki zengi meg, ha én nem, a mult nagy napjait:
  Vitéz Furkó Tamásnak kegyetlen dolgait,
  Amelyeket viselt... vagy, mondani akarom:
  Mik őt úgy megviselték, vizen és szárazon.

 • Arany János - HA ÁLOM EZ ÉLET...

  Töredék

  Ha álom ez élet: mért nem jön az óra,
  Mely fölébresszen egy boldogabb valóra?
  Mért hogy ennyi rémes, gyötrő álomlátás
  Eszméletre nem hoz, csattogás, villámlás?
  S ha élet ez álom: miért oly zsibbatag?
  Kimerült, kifáradt, egykedvű, sivatag?
  Bánatból, örömből az örömrész hol van?
  Tűrést a cselekvés mért nem váltja sorban?

 • Hej! Iharfa...

  Hej! iharfa, juharfa,
  Patyolating, kivarrva:
  Tudod pajtás, ki varrta?
  Az a kis lány,
  Az a kis lány
  A barna.

 • Hiú sovárgás

  Volnék kis pacsirta, hogy zenghetne dalom
  Harmatos, virágos, illatos hajnalon;
  Hogy magasztos ének szárnyain lebegve
  Merülhetnék mélyen a fényes egekbe;
  Hogy lerázván a föld minden szennyét, porát,
  Innám egy dicsőbb lét isteni mámorát;
  Majd elszenderülve boldog csalódáson,
  Édes álom lenne - ne fájna bukásom.

 • Hunyadi csillaga1

  Csillag tűnt fel, fényes csillag,
  Merre a nap télben feljő;
  Tiszta volt a mennyek boltja,
  Semmi pára, semmi felhő.

 • János pap országa

  Büszke, harcos, kalandor nép
  Volt a magyar nemzet,
  Kétélű kard, mely ha moccant,
  Jobbra-balra sebzett;
  S jobbra-balra, merre fordult,
  A fegyvernek éle,
  Puszta lett a népes ország
  És üvöltött rajta végig
  Farkasok zenéje.

 • Karácsonyi éjszakán

  Lelkem pusztaságos éjjelén keresztül
  Kétes ködvilággal egy sugárka rezdül.

   

  Csillag-é vajon, mely, mint vezérszövétnek,
  Üdvözitőt hirdet az emberiségnek?

 • Arany János - Kedves barátom...

  Kedves barátom, lelkem jobb fele!
  Mi volna édesebb dolog nekem,
  Mint írni hozzád, írni íveket,
  Tarkán, ahogy jő, zöld, piros, fejér,
  Meg tudja a szent, millyen gondolat.
  S mégis te feddesz és panaszkodol,
  Halott-beszédet tartasz síromon,
  És több eféle. Megvallom, fiu,
  E szemrehányás, e feddő levél,
  E szenvedélyes „meghaltál” kiáltás,
  E lecke ízű dorgáló beszéd,
  Ez a lelket leöntő nyakleves,
  Ily megrohanva, ily váratlanul,
  Hogy a léleknek annyi érkezése
  Sincs, míg szemét törölje, vagy pedig
  Nyálát lenyelje - meg kell vallanom,
  Hogy ez nekem... fölötte jól esett.

 • Kertben

  Kertészkedem mélán, nyugodtan,
  Gyümölcsfáim közt bíbelek;
  Hozzám a tiszta kék magasból
  Egyes daruszó tévelyeg;
  Felém a kert gyepűin által
  Egy gerlice búgása hat:
  Magános gerle a szomszédban -
  S ifjú nő, szemfödél alatt.

 • Letészem a lantot

  Letészem a lantot. Nyugodjék.
  Tőlem ne várjon senki dalt.
  Nem az vagyok, ki voltam egykor,
  Belőlem a jobb rész kihalt.
  A tűz nem melegít, nem él:
  Csak, mint reves fáé, világa.
  Hová lettél, hová levél
  Oh lelkem ifjusága!

 • Lévay józsefnek

  Vettem poémáid és örültem nagyon,
  Mert mivelhogy abban sok szép munka vagyon,
  Immár válaszomat tovább nem is hagyom,
  Isten, neked Józsim, több erőt is adjon!

 • Lóra...!

  Lóra, magyar, lóra! most ütött az óra,
  Nem is óra ütött: vészharangot vernek:
  Tűz van! ég a házad! a világ fellázadt:
  Most kell talpon állni a magyar embernek.

 • Mint egy alélt vándor...

  Mint egy alélt vándor, midőn fele útján,
  Csüggeteg szemmel néz hátra, majd előre:
  Mielőtt e rögös pályát tovább futnám:
  Hadd nézzek a multra, nézzek a jövőre.

 • Nemzetőr-dal

  Süvegemen nemzetiszín rózsa,
  Ajakamon édes babám csókja;
  Ne félj, babám, nem megyek világra:
  Nemzetemnek vagyok katonája.

 • Névnapi gondolatok

  Itt ülök, az órák hosszu voltát mérvén,
  Minden társaságom egy homályos lámpa:
  És nincs földi lélek, aki erre térvén,
  Jó estét kivánni benyisson szobámba.

 • Arany János - Nyalka huszár

  Nyalka huszár, honnan oly vágtatva?
  S hogy’ tettél szert vezeték lovadra?
  Engem uccse’, gyönyörű egy állat:
  Adok érte jó forintot százat.

 • Oh! Ne nézz rám...

  Oh! ne nézz rám oly sötéten
  Pályatársa életemnek,
  Mint midőn az őszi-felleg
  Húzza árnyékát a réten;
  Nézz szelíden, nézz mosolygva:
  Férfié az élet gondja.

 • Ősszel

  Híves, borongó őszi nap;
  Beült hozzám az únalom:
  Mint a madár, ki bús, ki rab,
  Hallgat, komor, fázik dalom.
  Mit van tennem? olvasni tán...?
  Maradj Homér, fénydús egeddel,
  Maradj te most!... Jer Osszián,
  Ködös, homályos énekeddel.

 • Rákócziné

  Ballada

  Mi lelt téged bús gilice madárka?
  Párom után nyögdécselek bezárva;
  Vas kalitkám csillog-ragyog, aranyos:
  De a lelkem, -
  Hejh! a lelkem
  Fenekéig zavaros.