Mese nem csak gyerekeknek

versek

 • Arany János - A RABLELKEK 

  Hát ez a szabadság napja,
  Mely így éget és vakit?
  Mely soha nem látogatta
  Börtönünk gyász ablakit?
  Ah! ez égő lángözönhöz
  Gyenge szemünk nem szokott:
  Menjünk vissza börtönünkbe!
  Kedves félhomály van ott.

 • A reggel

  Természetrajz


  Földünk mind hegyesebb szög alatt fordítja keletnek
  A pontot, hol az én pusztai kis lakom áll.
  Szőke világát már az égen terjeszti előre
  A Nap s jelzi mikép fordulok arrafelé.
  Majd pirosabb színt vált, megtörvén fénye a földi
  Fennlebegő párák ködszerü cseppjeiben;
  És, mint nagy gömböt, veti a horizonra csalárdúl
  A levegő-réteg vérpirosan hüvelyét.

 • A rodostói temető

  Vess lángot előttem, éjjeli szövétnek,
  Képzelet! s világits éjek éjjelébe;
  Messze, határin túl sok rabszolga népnek,
  Hozd a kis temetőt lelkemnek elébe:
  Hogy lássam az éjet, mely ottan feketűl,
  Halljam a csöndet, mely szent hamvak felett űl.

 • A sárkány

  Egy roppant sárkány, - de nem az
  Mely a mesék honában költ,
  Nem is az a másik, melyet
  Szent-György vitéz hajdan megölt,
  Hanem legújabb nemzedék -
  Szárnyaira emelkedék,

 • A tudós macskája

  Nagy lett volna a tudósnak
  Az ő tudománya,
  De mi haszna, ha kevés volt
  A vágott dohánya.
  Könyvet irt a bölcseségről
  - S hajna!
  Akkor esett ez a bolond
  História rajta.

 • Arany János - Almanach 1878-ra

  Itt van tehát: megjött az Új év,
  Mint biztató előlegem;
  Háromszázhatvanöt nap-éjre
  Halvány reményszínt1 hoz nekem;
  Bár majd, ha eljön a valódi,
  Nem lesz, mint most, ruhája zöld;
  Inkább hiszem, hogy a küszöbnél
  Fejér, halotti leplet ölt.

 • Arany János - ÁLOM - VALÓ

  Fekszem kínos ágyon. Minden tagom össze-
  Zsibbadoz fektemben, mintegy lekötözve.
  Csak tompán sajog a fájdalom, nem éget;
  Homlokomon érzek hideg veritéket.
  Minden pehelyszál nyom, mint egy-egy kődarab,
  Akadoz eremben a vér, s el-elmarad;
  S míg legyez szárnyával borongó pillámon,
  Körmével szorítja keblemet az álom.

 • Arany János - ARANYAIMHOZ

  Midőn Toldim pályadíjt nyert

  Megjöttetek? de már, de már
  Gazdag leszek, gazdag vagyok:
  Lám a szerencse rám talál,
  Hozzám kapnak az aranyok.

 • Arany János - Arkádia-féle

  Én is Arkádiában... szt!
  Magas hangból kezdettem -
  Engem sem a gólya költött!
  Nagy dolgokra születtem:
  Jártam egykor, mint akárki,
  Négykézláb,
  S vagyok mostan, mint sokan nem
  Ép-kézláb.

 • Az Ó torony

  Nagy-Szalonta nevezetes város,
  Mégsem olyan nevezetes már most
  Mint mikor volt szabad hajdufészek,
  Benne lakván háromszáz vitézek.

 • Az örökség

  Azok a magyarok, kik e hazát
  Véren vették, vérrel ótalmazák,
  Azok a magyarok, ha riadót fúttak,
  A halál képétől nem messzire búttak.

 • Arany János - Barátomhoz - Petőfihez

  Unszolsz, hogy írjak holmi verseket:
  S mily szívesen fogadnék szót neked!
  De átkozott gebe az a Pegaz,
  Dehogy nyargal, dehogy! csak tipeg az.

 • Családi kör

  Este van, este van: kiki nyúgalomba!
  Feketén bólingat az eperfa lombja,
  Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak,
  Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.
  Mintha lába kelne valamennyi rögnek,
  Lomha földi békák szanaszét görögnek,
  Csapong a denevér az ereszt sodorván,
  Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.

 • Arany János - Czakó sírján

  Ott a költő sírja, a kicsiny fehér domb,
  Ujon ásott sír az, nem nőtte be hant;
  Ormán az öreg tél pihen ősz hajával,
  Ifju élet romja temetve alant.
  Mért halt meg? hiszen még oly soká élhetett:
  Bölcs kárhoztatás! menj, dobd reá kövedet.

 • Egy életünk egy halálunk

                „Muzsika szól, verbuválnak,
                Csapj fel, öcsém, katonának!”

  Muzsika szól: dörög a menny,
  Bömböl a szél nagykeményen,
  Zimankó gyül a hazára:
  Ébredjetek valahára.
       Egy életünk egy halálunk:
       A veszéllyel szembeszállunk!

 • Él-e még az Isten?

  Él-e még az Isten... magyarok Istene?
  Vagy haragra gerjedt népének ellene,
  És elhagyta végkép,
  Hogy rabló, zsivány had, bérbeszedett csorda
  Égesse, pusztítsa, öldökölje sorba
  Régi kedves népét?

 • Eldorádó

  Van egy ország: Eldorádó,
  Innét a nagy Királyhágón,
  Kelletig van benne minden,
  Az nem is kell, ami nincsen.

 • Emléklapra

  Magánosan, mint egyes falevél,
  Testvéri közzől melyet elszakít
  S távol vidékre hajt az őszi szél, -
  Meddig heversz még, puszta kis lap, itt?
  Jer, jer: megírlak és könnyű hajódat
  Nyúgoti szellők árjába vetem:
  Vidd asszonyodnak, egyszerű lapocska,
  Szíves, de bánatos üdvözletem!

 • Enyhülés

  Kél és száll a szív viharja
  Mint a tenger vésze;
  Fájdalom a boldogságnak
  Egyik alkatrésze;
  Az örömnek levegőjét
  Megtisztítja bánat,
  A kizajlott búfelhőkön
  Szép szivárvány támad.

 • Erdély

  I.

  Megtörtént. Nem mondom, amit érdemeltél -
  Amit a sors mért rád, szegény, szegény Erdély!

   

  Nyomorúvá gyötre százados rabságod,
  Tört erőd nem bírja meg a szabadságot.

   

  Láncaid lehulltak s im azontúl soká
  Félve lépdel lábad, amikép megszoká.

   

  Gazdagon sütött rád a szabad nap fénye,
  S még mindig szemedben börtönödnek éje.

   

  Kialudt, kiégett vulkán vagy ma, - benned
  Ama régi lángból egy szikra sem gerjed.

   

  És ha tán gerjedne, és ha tán gyuladna,
  Azt elfojtja kebled tehetetlen hamva.

   

  Megesett, - ha nem is, amit érdemeltél, -
  Aminek szükségkép esni kellett, Erdély.