Mese nem csak gyerekeknek

versek

 • Vörösmarty Mihály - A korcsokhoz

   

  Hová rohantok átkozott gonosz fiak?
  Mi készt ezekre? büntetlen
  Fog hát az undok visszaélés bennetek
  Tenyészni, gyáva fajzatok?
  Az ezredes veszély alatt nyögő hazát,
  Midőn serényen ébredez,
  Imez fajúltak átkosan kelő hada
  Alázza, dúlja, dönti meg.

 • Vörösmarty Mihály - A LEGJOBB ORVOS

   

  Meggyógyít az üdő, jobb orvos nincs az üdőnél:
  Az teszi lassúvá sziveinknek gyors dobogását,
  S a feledékenység hártyáját hozza sebünkre;

 • Vörösmarty Mihály - A pókfi és szúnyog

   

  A pókfi hálót szőtt magának a falon.
  Körűle büszkén repkedett egy cincogó,
  S csufolta a szorgalmas állat kis müvét;
  Mivel belőle néhány gyenge szálakat
  Kitéphetett. S már gondolá, hogy ő egész
  Hálókat is fog eltapodni gőgösen.

 • Vörösmarty Mihály - A régi üdők emlékezete

  Tehát ezekre kelle jutnod, ó Haza!
  Hogy ön fiad tiporjon el,
  S pártos kezekkel tépje, fossza kebledet,
  Mely szűlte és nevelte őt?

 • Vörösmarty Mihály - Atyám sírjához

   

  Feléd borongnak, bús temető, komor
  S vad képzetekben éji keserveim;
  Feléd, hol elhúnyt jó atyámat
  Sír födi, és füzeid takarják.

 • Vörösmarty Mihály - Az ifjúság

   (egy szép tájon a fák között bolyongva, végre előbbre jő)

  csendes vidék! Ó kedves hely nekem!
  Fogadj öledbe ismét engemet,
  Itt, lombjaidnak édes alkonyában,
  Itt, e virágos térnek halmain,
  Itt, hol mosolygva néz rám az anya-
  Természet épen hagyott tanyájiból,
  O itt felejtve földi terhemet
  A lelkesűlés szárnyain magasb
  Világra intnek büszke vágyaim;
  Emelkedő erővel andalog,

 • Vörösmarty Mihály - Hucskó

  Miféle gerjedelem zavarja lelkedet?
  Hová ragadnak vágyaid?
  Mit pislogatsz Miskolci békaként? -
  Talán reményed int, hová?

 • Vörösmarty Mihály - Klivényihez

  Indúlsz? nyomodban lengenek a szelíd
  Múzsák, kiket rég híven ölelgetél,
  Indúlsz barátom? Itt nyom engem
  A henye lét köre, míg te indúlsz.

 • Vörösmarty Mihály - Szózat

   

  Hazádnak rendületlenűl
  Légy híve, oh magyar;
  Bölcsőd az s majdan sírod is,
  Mely ápol s eltakar.

 • Vörösmarty Mihály -T. Czinke úrnak

  Egy boldog észnek messzeható tüze
  Villám sugárral fejti ki a homály
  Irígy öléből rég nem ismért
  Kincseit a henye századoknak.

 • Zagyi G.Ilona - A tündér ruhája

  Gyökér-falvi történetek

  Túl az üveghegyen varázserdő mélyén,
  aprónép éldegélt, nyugalomban, békén.
  Már didergett az ősz, ritkultak a lombok,
  fagyos szél sodorta a hulló virágszirmot.

 • Zagyi G.Ilona - Béka-móka

  Esik eső, csak úgy szakad,
  strand készül az eresz alatt.
  Ez lesz a jó béka-móka,
  beugrálni a hordóba.
  Süthet a nap, jöhet meleg,
  jót hűsöl ki benne lebeg.

 • Zagyi G.Ilona - Csinka

  Gyökér-falvi történetek

  Túl az üveghegyen, varázserdő mélyén,
  aprónép éldegélt gyökér-lakban békén.
  Lakóinak száma, egyre gyarapodott,
  volt, akit a szél, volt, kit a víz hozott.

 • Zagyi G.Ilona - IV. rész: Hómanó Mikulása

  Gyökér-falvi történetek

  Túl az üveg hegyen,varázs erdő mélyén,
  aprónép éldegélt gyökér-lakban békén.
  Nagy bánata van idén szegény Hómanónak,
  egy szál hó sem esett a földre takarónak.

 • Zagyi G.Ilona - lll. rész Ciripke ajándéka

  Gyökér-falvi történetek

  Túl az üveghegyen, varázserdő mélyén,
  aprónép éldegélt gyökér-lakban békén.
  Jeges lehelettel beköszöntött a tél,
  festett ablakokra jégvirágos csipkét.

 • Zagyi G.Ilona - lX. rész: A szörnyecske

  Gyökér-falvi történetek

  Túl az üveghegyen, varázserdő mélyén,
  aprónép éldegélt gyökér-lakban békén.
  Éjszakai útján járt Jánoska a rend őre,
  a tó partra ballagott, vízi ellenőrzésre.

 • Zagyi G.Ilona - V. rész: Hómanó és a karácsony csillaga

  Gyökér-falvi történetek

  Túl az üveg hegyen, varázs erdő mélyén,
  aprónép éldegélt gyökér-lakban békén.
  Hómanócska várta már szerette a karácsonyt
  az ünnep lehelete melegséget varázsolt.

 • Zagyi G.Ilona - Világ vége

  INagy kalandra készült,
  mert tudnia kéne,
  még ma megkeresi,
  hol a világ vége.

 • Zagyi G.Ilona - Vl.rész: Hómanó Karácsonya

  Gyökér-falvi történetek

  Túl az üveg hegyen, varázs erdő mélyén,
  aprónép éldegélt gyökér-lakban békén.

  Karácsony este van, fenyőfája díszes,
  mit a csillag hozott, fényes, ünnepélyes.

 • Zagyi G.Ilona - Vll. rész: Tavaszi kaland

  Gyökér-falvi történetek

  Túl az üveghegyen, varázserdő mélyén,
  aprónép éldegélt gyökér-lakban békén.
  Gyönyörű reggel volt, fényesen ragyogott,
  föléledt az erdő kikelet mosolyog.