Mese nem csak gyerekeknek

versek


 • Orgovàn Irén - Esti mese

  Zöldülő erdő közepében egy kis eldugott helyen,
  csodálatos lények élnek.
  Aranylóan csillogó tavacskán, lágyan ringatózik a szél, és közben andalító mesét regél.


 • Orgovàn Irén - Halottad már a csendet?

  Halottad már a csendet?
  "Mikor semmi sem kerget,,.
  Hallottad már?


 • Orgovàn Irén - Három rossz csont!

  Volt három rossz csont kiket nagyon szeretek én.
  Időnként törtek, zúztak, folyton morogtam én.
  Apuka meg legyintett,
  - így szólt .


 • Orgovàn Irén - Őszbe fordult az idő.

  Őszbe fordult az idő.
  Pirosra festet minden levelet az idő.
  Csend borult a fákra,
  s vele együtt a tájra.
  Csak egy kis halk nesz ébreszti a kopár tájat.
  Egy apró kis tündér, lépte töri meg e csendet.
  S hint álmot hozó színes levelek.


 • Orgovàn Irén - Vakáció váró

  Nem sokára szün- idő.
  Végre megszólal majd az utolsó csengő.
  De nem a nap végét jelzi!

  Nem kell már az irka, sem a kréta!
  Csengő szól az utolsó, végre itt a szün - idő.

 • A hűtelenhez

  Esküszegte lyánka! emlékezzél
  Arra, amidőn: „Ah meg ne vessél”,
  Igy imádva téged kértelek;
  „Légy kegyelmes én irántam, s szíved
  Add nekem, ki csak tenéked híved
  Voltam, és leszek, míg létezek.”

 • A szerelem

  Üljetek föl képzetemnek
  Csónakára, s ússzatok.
  Ússzatok szivem taván át,
  Szép leányok, s asszonyok,
  Mindnyájan, kiket szerettem,
  Amióta szeretek,
  Üljetek föl képzetemnek
  Csónakára; jertek, jertek,
  Hadd mulassak veletek.

 • A szerelem országa

  Álmodtam a minap...
  Már nem tudom, hogy ébren-e vagy alva?
  Csak azt tudom, hogy álmodám.
  Ah, milyen szép álom vala!
  Most amidőn leírom,
  Kezem még most is reszket... a gyönyörtől!

 • Amióta szerelembe...

  Amióta szerelembe estem,
  Igazán, hogy féleszű vagyok.
  Szemkötősdit játszanak fejemben
  S falnak mennek a gondolatok.

 • ANYÁM, ANYÁM...

  Anyám, anyám, oh
  Legjobb s legboldogtalanabb anya!
  Nincs hát reményed,
  Mit a fösvény való beváltana?

 • Az őrágyhoz

  Égig emeljen bár a játszi szerencse kegyelme,
  És legyen első rang rangom az isten után;
  S bár csak azért szűljön két India kincset özönnel,
  Hogy büszkén ajakam mondani tudja: enyém!

 • Boszú

  Kecses tavasz virúla;
  Vidám tekintete
  Berkemnek kebelébe
  Rózsákat űltete.

 • Bucsú

  Irígyen a sors boldogságom ellen,
  Pozsony! körödből ismét messze hí;
  Megyek - de dúlva van bucsúzó mellem,
  Miként váradnak puszta termei.
  Utánam intesz még Dunád ködébül,
  S arcomra keserű köny árja gördül.

 • Ebéd után

  Ugy jóllaktam, hogy még!...
  Egyet nyujtózom, és
  Aztán tied vagyok,
  Imádott heverés!

 • Egy estém otthon

  Borozgatánk apámmal;
  Ivott a jó öreg,
  S a kedvemért ez egyszer -
  Az isten áldja meg!

 • Egy szép hölgy emléke

  Ládámat tolvajtól nem féltem én,
  Mert oly üres, mint sok tudós feje.
  Szivemben hordom kincseim... szivem
  Sok szép emlék kincsével van tele.

 • Elégia

  Meddig dúlsz, szerelem pusztító lángja, szümön, mint
  A mennyverte Prometh keblin az éhes ölyü?
  Meddig nyűgöz Amor kinos lánca? Endymionnal
  Meddig jajgat hurom búskeseregve panaszt?

 • Elválás

  Itt a bucsúperc: válok. - Nem szabad!
  Leomlok, a világ kereng velem!
  E szenvedés, e szörnyü kín alatt
  Hogy nem repedsz meg, égő kebelem?

 • Galgapartihoz

  Üdvözöllek messze bérctetőkről,
  Szent helyek!
  Hol a Galga lassu andalgással
  Hempelyeg.

 • Hull a levél a virágról...

  Hull a levél a virágról,
  Elválok én a babámtól.
  Isten hozzád, édes,
  Isten hozzád, kedves
  Galambocskám!