Mese nem csak gyerekeknek

versek

 • Egy rózsa zsenge szára

  (Ó-német karácsonyi dal)

  Egy Rózsa zsenge szára 
  hajtott ki Jessze vén 
  törzsén, s egy éjszakára 
  virág nyílt vesszején: 
  piciny kelyhére nagy 
  csönddel borult az éjfél 
  s a metsző téli fagy.

 • Fehér Karácsony

  Ismeretlen szerző

  Havazik, havazik…

  Meg sem áll tavaszig.

  Tán az egész világ

  Hó alatt aluszik.

 • Fel nagy örömre!

  Fel nagy örömre! ma született, 

  Aki után a föld epedett. 
  Mária karján égi a fény, 
  Isteni Kisded Szűznek ölén. 
  Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, 
  Nézd csak örömmel Istenedet.

 • Ha soha egyébkor…

  Ismeretlen szerző

  Ha soha egyébkor eszembe se jutna,

  Karácsony estéjén hazaszállnék

  Mindig a mi kis falunkba.

 • Karácsony – Harang csendül...

  I.

  Harang csendül, 
  Ének zendül, 
  Messze zsong a hálaének 
  Az én kedves kis falumban 
  Karácsonykor 
  Magába száll minden lélek.

 • Dsida Jenő - Itt van a szép karácsony

  itt van a szép, víg karácsony,

  Élünk dión, friss kalácson:
  mennyi finom csemege!
  Kicsi szíved remeg-e?

 • Jaj de pompás fa,

  Jaj, de pompás fa,
  a karácsonyfa,
  nincs árnyéka csak játéka,
  jaj, de pompás fa.

 • Tompa Mihály : Karácsony estéjén

  Nem hallod-e? Kopogtat valaki...
  Told hátra, édes anyjok, a reteszt!
  Setét van künn, s erősen fú, esik...
  Ereszd be a szegény utast, ereszd!
  Boldogtalan, kinek ma útja van,
  S ott éri a szent est, hol idegen!
  Csak erre, erre! bátran egyenest, -
  A szó elég jókor lesz ide benn!
  - Ah, ifjú s vándor, mint a mi fiúnk!

 • Juhász Gyula - Karácsony felé

  Szép Tündérország támad föl szívemben
  Ilyenkor decemberben.
  A szeretetnek csillagára nézek,
  Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
  Ilyenkor decemberben.

 • Karácsonyhoz közelgetvén…

  Istennek követsége, az ég fényessége

  Eljött volt Názáretbe, szép Jézus nevébe;

  Már örömmel várjuk, szent napokat számláljuk,

  Szent Szüzet szolgáljuk.

 • Karácsonyi éjfélóra

  Népi imádság

   

  Karácsonyi éjfélóra

  Megszületett Istenfia

  Az ártatlan Kisjézuska.

 • Karácsonyi ének

  Mért fekszel jászolban, ég királya? 
  Visszasírsz az éhes barikára. 
  Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt: 
  mégis itt rídogálsz, állatok közt.

 • Karácsonyi himnusz

  Szent Ambrus

   

  Ó népek Megváltója, jöjj, 
  hadd lássuk a Szűz Gyermekét! 
  Egész világ, ámulva nézz: 
  Istenhez méltó születés.

 • Karácsonyi zsolozsma himnusz

  Mindent megváltó Jézusunk, 

  kit, – míg világ sem kezdeték, – 
  önnön Fensége képeként 
  nemzett a legfőbb Alkotó.

 • Reviczky Gyula - Karácsonykor

  A zúgolódás, gúny, harag

  Rég halva már szívemben.

  Egy szóval sem panaszkodám,

  A kis Jézus ellen.

 • Reményik Sándor: Karácsonykor

  A szent estén majd eljövök ide.

  Álmaim szekerébe fogatok

  És szólok fantáziám táltosához:

  Hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok,

  És álomhintón eljövök – ide.

 • Pósa Lajos: Karácsonykor

  Fényes égből, Mennyországból,
  Szálljatok le, angyalok!
  Zöldleveles, aranydiós
  Karácsonyfát hozzatok!
  Karácsonyfát, ragyogót,
  Zörgő-börgő mogyorót,
  Ezüstcsengős barikát,
  Selyemszőrű paripát.

 • Kis, karácsonyi ének

  Tegnap harangoztak,
  Holnap harangoznak,
  Holnapután az angyalok

  Gyémánt-havat hoznak.

 • Kisded Jézus és Szűzanya

  Ismeretlen szerző, 14-16. századi

   

  Kisded Istent hogyha látom 
  Édesanyja karjain, 
  szívem olvadoz szent lángon, 
  lelkem boldog dalra int.

 • Kiskarácsony

  Kiskarácsony, nagykarácsony, 
  kisült-e már a kalácsom?
  Ha kisült már, ide véle,
  Hadd egyem meg melegébe!