Mese nem csak gyerekeknek

versek

 • József Attila: A Szolnoki hídon

  Az érc-oroszlán üstökét csóválva
  riadtan reng a halál-színpadon.
  A Halál lesi, tárt karokkal várja,
  hogy Úr legyen a sápadt arcokon.

 • József Attila: Altató

  Lehunyja kék szemét az ég,
  lehunyja sok szemét a ház,
  dunna alatt alszik a rét -
  aludj el szépen, kis Balázs.

 • József Attila: Amióta...

  Amióta megláttalak,
  Szebben süt a nap le rám
  És azóta százszor szebben
  Dalol a kis csalogány.
  Csak a piros ajkad néma
  S mosoly rajta nem fakad,
  Saját magam árnya vagyok,
  Hisz csókolnom nem szabad.

 • József Attila: Betlehemi királyok

  Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
  Három király mi vagyunk.
  Lángos csillag állt felettünk,
  gyalog jöttünk, mert siettünk,
  kis juhocska mondta - biztos
  itt lakik a Jézus Krisztus.
  Menyhárt király a nevem.
  Segíts, édes Istenem!

 • József Attila: Homály borult az erdőre...

  Homály borult az erdőre,
  A csend susog ki belőle.
  Denevér száll, szól a kuvik,
  Lassan a hold előbuvik.

 • József Attila: Hozzá

  Arany hajad, mint a nap sugára
  Vet fénykévét ruhácskád fodrára.
  Reng ruhádban a karcsú termeted:
  Rózsaszálon a gyémánt permeteg.

 • József Attila: Kedves Jocó!

  1.ső strófa

  De szeretnék gazdag lenni,
  Egyszer libasültet enni,
  Jó ruhába járni kelni,
  S öt forintér kuglert venni.

 • József Attila: Kertész leszek

  Kertész leszek, fát nevelek,
  kelő nappal én is kelek,
  nem törődök semmi mással,
  csak a beojtott virággal.

 • József Attila: Medvetánc

  Fürtös, láncos, táncos, nyalka,
  aj de szép a kerek talpa!
  Hova vánszorogsz vele?
  Fordulj a szép lány fele!
  Brumma, brumma, brummadza.

 • József Attila: Összetört szívem...

  Összetört szívem bús kesergője
  Csókot kért tőled, néma halott,
  Szunnyadsz te régen, nem hallsz felőle,
  Boldogan virulsz, ahol vagy, ott.

 • A karácsony férfi-ünnep

  Betlehem, a te hajnalod 
  Férfi-hajnal volt. S férfi-bánat, 
  Hogy fia fogant Máriának. 
  Mienk az arany, myrrha, tömjén 
  S a nagy fájó gondolatok.

 • Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel

  Ha szűk szoba: hadd legyen szűk szoba.

  A szűk szobában is terem öröm,

  Gyúl apró gyertya ínség idején,

  Óh csak ne legyen sorsom bús közöny,

 • A kis Jézus aranyalma

  Népi imádság

  A kis Jézus aranyalma,

  Boldogságos Szűz Mária,

  Egy kezébe ringatgatja,

  A másikkal takargatja.

 • Adventi himnusz

  IX. századi versike

  Vecsernyére

  Csillagok teremtő Ura, 
  hitünk örök fénysugara, 
  világmegváltó Krisztusunk, 
  hallgasd meg esdeklő szavunk.

 • Adventi hírnök, friss fenyőág

  Lobog az első gyertyaláng.
  Karácsonyt várva lázban a Föld
  Isten gyermeket köszönt.

 • Az idő eljött…

  Az idő eljött, az ige bétölt;

  Üdvöz légy, boldog Szűz Mária:

  Istennek Anyja, szívünk Aranya;

  Magyarok szentséges Asszonya:

  Vigasztald meg nemzetünket,

  Foglald hozzád mi szivünket,

  Vedd kedvesen ez dicsíretünket.

 • Az Isten angyala elküldetett vala…

  Mikor Máriához az Isten angyala
  Elküldetett vala Názáret városába,

   

  Ékes köszöntéssel a Szűznek így szóla,

  A nagy Úristennek tanácsát megmondja:

   

  – Üdvöz légy, te kedves, Isten szép leánya,
  Jesszétől származott Ádám unokája,

 • Békesség ünnepén

  Békesség most tinéktek, emberek. 
  Övendezzél, derék világ, 
  Hangozzatok, jámbor legendák, 
  Zsolozsmák, bibliák, imák. 

 • József Attila: Betlehemi királyok

  Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!

  Három király mi vagyunk.
       Lángos csillag állt felettünk,
       gyalog jöttünk, mert siettünk,
       kis juhocska mondta - biztos
       itt lakik a Jézus Krisztus.
            Menyhárt király a nevem.
            Segíts, édes Istenem!

 • Csendes éj! Szentséges éj!

  Mindenek nyugta mély;
  Nincs más fenn, csak a Szent szülepár,
  Drága kisdedük álmainál,
  Szent Fiú, aludjál, szent Fiú aludjál!