Mese nem csak gyerekeknek

versek

 • Arany János - MIT CSINÁLUNK?

  Földi! mit csináltok?
  Kaszát kalapáltok?
  Nem azt kalapálunk,
  Fegyvert köszörűlünk.

 • A betyár

  Töredék


  Dallam: „Bort ittam én, boros vagyok.”

  I

  Kondorosi csárda mellett
  Gulya, ménes ott delelget:
  Csárdabeli szép asszonynál
  Bort iszik az öreg-bojtár.

   

  Öreg-bojtár, kis-számadó,
  A főcsikós után való;
  Leányokért élő-haló,
  Menyecskék kedvire való.

 • A falu bolondja

  Képtöredék

     Kósza Bandit ösmeri a helység
  Oly nagy benne az élhetetlenség.
  Sosem esett talpra semmi dolga,
  Nem hiszik, hogy kártyája kivolna.
  Háza-tája tővel-heggyel össze,
  Pókhálóért nem kell menni messze,
  Kertjét túrja száz vakandok kertész,
  Ott legel a falubeli sertés.
  Maga pedig erre-arra lézeng,
  Sült galambot vár fogára készen:
  De aligha még annak is épen
  Felnyitná a száját idejében.

 • A lacikonyha

  Vásári kép

     El innét, finnyás orru satnya nép!
  El, vékonypénzű, holdvilági faj,
  Melynek eleme csak illatolaj,
  S befogja orrát ha szabadra lép!
  El e puhult nép! nincs közöm velek,
  A lacikonyháról énekelek.

 • A lantos

  Zúg az erdő, lecsapott a felszél,
  Szétrezzen az őszi sárga levél,
  Mint ölyűtől madárkák csoportja
  Megrebbenve széled a bokorba.

 • A legszebb virág

  Szép virág a rózsa, hát még a bimbója!
  Mert az ég harmatja mindennap mosdatja;
  Szép virág a szűz lyány innepnapra kelve:
  De legszebb virág a haza szent szerelme.

 • Arany János - A RABLELKEK 

  Hát ez a szabadság napja,
  Mely így éget és vakit?
  Mely soha nem látogatta
  Börtönünk gyász ablakit?
  Ah! ez égő lángözönhöz
  Gyenge szemünk nem szokott:
  Menjünk vissza börtönünkbe!
  Kedves félhomály van ott.

 • A reggel

  Természetrajz


  Földünk mind hegyesebb szög alatt fordítja keletnek
  A pontot, hol az én pusztai kis lakom áll.
  Szőke világát már az égen terjeszti előre
  A Nap s jelzi mikép fordulok arrafelé.
  Majd pirosabb színt vált, megtörvén fénye a földi
  Fennlebegő párák ködszerü cseppjeiben;
  És, mint nagy gömböt, veti a horizonra csalárdúl
  A levegő-réteg vérpirosan hüvelyét.

 • A rodostói temető

  Vess lángot előttem, éjjeli szövétnek,
  Képzelet! s világits éjek éjjelébe;
  Messze, határin túl sok rabszolga népnek,
  Hozd a kis temetőt lelkemnek elébe:
  Hogy lássam az éjet, mely ottan feketűl,
  Halljam a csöndet, mely szent hamvak felett űl.

 • A sárkány

  Egy roppant sárkány, - de nem az
  Mely a mesék honában költ,
  Nem is az a másik, melyet
  Szent-György vitéz hajdan megölt,
  Hanem legújabb nemzedék -
  Szárnyaira emelkedék,

 • A tudós macskája

  Nagy lett volna a tudósnak
  Az ő tudománya,
  De mi haszna, ha kevés volt
  A vágott dohánya.
  Könyvet irt a bölcseségről
  - S hajna!
  Akkor esett ez a bolond
  História rajta.

 • Arany János - ÁLOM - VALÓ

  Fekszem kínos ágyon. Minden tagom össze-
  Zsibbadoz fektemben, mintegy lekötözve.
  Csak tompán sajog a fájdalom, nem éget;
  Homlokomon érzek hideg veritéket.
  Minden pehelyszál nyom, mint egy-egy kődarab,
  Akadoz eremben a vér, s el-elmarad;
  S míg legyez szárnyával borongó pillámon,
  Körmével szorítja keblemet az álom.

 • Arany János - ARANYAIMHOZ

  Midőn Toldim pályadíjt nyert

  Megjöttetek? de már, de már
  Gazdag leszek, gazdag vagyok:
  Lám a szerencse rám talál,
  Hozzám kapnak az aranyok.

 • Arany János - Arkádia-féle

  Én is Arkádiában... szt!
  Magas hangból kezdettem -
  Engem sem a gólya költött!
  Nagy dolgokra születtem:
  Jártam egykor, mint akárki,
  Négykézláb,
  S vagyok mostan, mint sokan nem
  Ép-kézláb.

 • Az Ó torony

  Nagy-Szalonta nevezetes város,
  Mégsem olyan nevezetes már most
  Mint mikor volt szabad hajdufészek,
  Benne lakván háromszáz vitézek.

 • Az örökség

  Azok a magyarok, kik e hazát
  Véren vették, vérrel ótalmazák,
  Azok a magyarok, ha riadót fúttak,
  A halál képétől nem messzire búttak.

 • Családi kör

  Este van, este van: kiki nyúgalomba!
  Feketén bólingat az eperfa lombja,
  Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak,
  Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.
  Mintha lába kelne valamennyi rögnek,
  Lomha földi békák szanaszét görögnek,
  Csapong a denevér az ereszt sodorván,
  Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.

 • Egy életünk egy halálunk

                „Muzsika szól, verbuválnak,
                Csapj fel, öcsém, katonának!”

  Muzsika szól: dörög a menny,
  Bömböl a szél nagykeményen,
  Zimankó gyül a hazára:
  Ébredjetek valahára.
       Egy életünk egy halálunk:
       A veszéllyel szembeszállunk!

 • Él-e még az Isten?

  Él-e még az Isten... magyarok Istene?
  Vagy haragra gerjedt népének ellene,
  És elhagyta végkép,
  Hogy rabló, zsivány had, bérbeszedett csorda
  Égesse, pusztítsa, öldökölje sorba
  Régi kedves népét?

 • Eldorádó

  Van egy ország: Eldorádó,
  Innét a nagy Királyhágón,
  Kelletig van benne minden,
  Az nem is kell, ami nincsen.