Mese nem csak gyerekeknek

versek

 • Boszú

  Kecses tavasz virúla;
  Vidám tekintete
  Berkemnek kebelébe
  Rózsákat űltete.

 • Bucsú

  Irígyen a sors boldogságom ellen,
  Pozsony! körödből ismét messze hí;
  Megyek - de dúlva van bucsúzó mellem,
  Miként váradnak puszta termei.
  Utánam intesz még Dunád ködébül,
  S arcomra keserű köny árja gördül.

 • Ebéd után

  Ugy jóllaktam, hogy még!...
  Egyet nyujtózom, és
  Aztán tied vagyok,
  Imádott heverés!

 • Egy estém otthon

  Borozgatánk apámmal;
  Ivott a jó öreg,
  S a kedvemért ez egyszer -
  Az isten áldja meg!

 • Egy szép hölgy emléke

  Ládámat tolvajtól nem féltem én,
  Mert oly üres, mint sok tudós feje.
  Szivemben hordom kincseim... szivem
  Sok szép emlék kincsével van tele.

 • Elégia

  Meddig dúlsz, szerelem pusztító lángja, szümön, mint
  A mennyverte Prometh keblin az éhes ölyü?
  Meddig nyűgöz Amor kinos lánca? Endymionnal
  Meddig jajgat hurom búskeseregve panaszt?

 • Elválás

  Itt a bucsúperc: válok. - Nem szabad!
  Leomlok, a világ kereng velem!
  E szenvedés, e szörnyü kín alatt
  Hogy nem repedsz meg, égő kebelem?

 • Galgapartihoz

  Üdvözöllek messze bérctetőkről,
  Szent helyek!
  Hol a Galga lassu andalgással
  Hempelyeg.

 • Hull a levél a virágról...

  Hull a levél a virágról,
  Elválok én a babámtól.
  Isten hozzád, édes,
  Isten hozzád, kedves
  Galambocskám!

 • Járnak, kelnek sokan zöld erdőben...

  Járnak, kelnek sokan zöld erdőben;
  Vagyon a nap épen lemenőben.
  Rózsákat fest utósó sugára
  Dombtetőre, lombok sudarára.

 • Keserű élet, édes szerelem

  Másnak szívem mindig jót kivánt,
  S engem mégis minden ember bánt.
  Szétszaggatják rajtam takarómat
  S tüskékkel tömik meg vánkosom;
  Reggelenként aztán kinevetnek,
  Amiért rémekkel álmodom.
  Cseppenj bé keserü életem
  Poharába, édes szerelem!

 • Megy a juhász szamáron...

  Megy a juhász szamáron,
  Földig ér a lába;
  Nagy a legény, de nagyobb
  Boldogtalansága.

 • Mi a szerelem?

  Süldő poéták, bikficek,
  Ugyan ne csiripeljetek
  A szerelemről! kérlek szépen
  Az emberiség szent nevében,
  Melyet kínpadra vonni vétek,
  Kérlek, hogy azt ti ne tegyétek.

 • Mi volt nekem a szerelem?

  Mi volt nekem
  A szerelem?
  Számos ízben könny patakja,
  Gyönge sajka úszott rajta,
  Benne lelkem volt a sajkás,
  Hajtó szellőm a sohajtás.

 • Oh szerelem...

  Oh szerelem, te óriási láng!
  Ki a világot gyujtod ránk,
  Aztán ellobansz... tán egy perc alatt,
  S örök sötétség és hideg hamvad marad.

 • Petrics Somához

  Bűvölőn hangzik dalod, óh barátom
  Petrics, és e szű öröm-érzeteknek
  Tengerében leng, s feledem keservem,
  Hogyha te zengesz.

 • Róza

  Szende szerény ibolyák völgyén füzögetve bokrétát,
  Szökdele berkének kedvesem árnyai alatt.
  Jött és látta Eos bájait; irigyelve pirúla,
  S a fák lombi fölé könnyeket ejtve futott.

 • Sári néni

  A küszöbön guggol Sári néni,
  Guggol s nem áll; nem akar már nőni,
  Van nyergelve pápaszemmel orra,
  Varrogat... tán szemfedőjét varrja.
  Sári néni, hej, mikor kendet még
  Sárikámnak, húgomnak nevezték!

 • Sohasem volt az szerelmes...

  Sohasem volt az szerelmes, aki
  Mondja, hogy rabság a szerelem.
  Szárnyat ád ő, és nem rabbilincset,
  Szárnyat ád ő... azt adott nekem.

 • Szabadság, szerelem!

  Szabadság, szerelem!
  E kettő kell nekem.
  Szerelmemért föláldozom
  Az életet,
  Szabadságért föláldozom
  Szerelmemet.