Mese nem csak gyerekeknek

versek

 • Karácsonyi zsolozsma himnusz

  Mindent megváltó Jézusunk, 

  kit, – míg világ sem kezdeték, – 
  önnön Fensége képeként 
  nemzett a legfőbb Alkotó.

 • Reviczky Gyula - Karácsonykor

  A zúgolódás, gúny, harag

  Rég halva már szívemben.

  Egy szóval sem panaszkodám,

  A kis Jézus ellen.

 • Reményik Sándor: Karácsonykor

  A szent estén majd eljövök ide.

  Álmaim szekerébe fogatok

  És szólok fantáziám táltosához:

  Hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok,

  És álomhintón eljövök – ide.

 • Pósa Lajos: Karácsonykor

  Fényes égből, Mennyországból,
  Szálljatok le, angyalok!
  Zöldleveles, aranydiós
  Karácsonyfát hozzatok!
  Karácsonyfát, ragyogót,
  Zörgő-börgő mogyorót,
  Ezüstcsengős barikát,
  Selyemszőrű paripát.

 • Kis, karácsonyi ének

  Tegnap harangoztak,
  Holnap harangoznak,
  Holnapután az angyalok

  Gyémánt-havat hoznak.

 • Kisded Jézus és Szűzanya

  Ismeretlen szerző, 14-16. századi

   

  Kisded Istent hogyha látom 
  Édesanyja karjain, 
  szívem olvadoz szent lángon, 
  lelkem boldog dalra int.

 • Kiskarácsony

  Kiskarácsony, nagykarácsony, 
  kisült-e már a kalácsom?
  Ha kisült már, ide véle,
  Hadd egyem meg melegébe!

 • Karácsony – Ma tán a béke...

  Ma tán a béke ünnepelne, 
  A Messiásnak volna napja, 
  Ma mennyé kén' a földnek válni, 
  Hogy megváltóját béfogadja. 
  Ma úgy kén', hogy egymást öleljék 
  Szívükre mind az emberek – 
  De nincs itt hála, nincs itt béke: 
  Beteg a világ, nagy beteg…

 • Mária liliomszál

  Idvez légy, szép Szűz Mária,
  Angyaloknak királynéja,
  Világosságnak hajnala.

 • Mennyből az angyal

  Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok!
  Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok.
  Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban,
  Ő leszen néktek Üdvözítőtök valóban, valóban.

   Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária;

 • Ó gyönyörű szép 

  Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj!
  Ég szemű gyermek, csöpp rózsalevél.
  Kisdedként az édes Úr
  Jászolában megsimul
  Szent Karácsony éjjel!

 • Ó szép fenyő 


  Ó, szép fenyő, ó, szép fenyő, oly kedves minden ágad!
  Ó, szép fenyő, ó, szép fenyő, oly kedves minden ágad!
  Te zöld vagy, míg a nyár tüzel, és zöld, ha téli hó föd el.
  Ó, szép fenyő, ó, szép fenyő, oly kedves minden ágad!

 • Ó, szép fenyő, ó, szép fenyő,

  De jó hogy mindig zöldellsz!
  Nem foghat rajta nyár, se tél,
  Színt nem cserél a tűlevél.
  Ó, szép fenyő, ó szép fenyő,
  De jó hogy mindig zöldellsz!

 • Pásztorok....

  Pásztorok, pásztorok örvendezve 
  sietnek Jézushoz Betlehembe. 
  köszöntést mondanak a kisdednek, 
  kiváltságot hozott az embernek.

 • Üdvöz légy, Krisztus szent Anyja

  Mennyországnak királynéja,
  Angyaloknak szent Asszonya,
  Áldott gyökér, Szűz Mária,
  Üdvöz légy, Krisztus szent Anyja.

 • Új világosság jelenék

  Új világosság jelenék, ó tévelygés csendesedék; 
  Isten igéje jelenék, újonnan nékünk adaték.

   

  Evangéliom erejét, Krisztust, áldott szent Igéjét, 
  Atya Isten nagy jó kedvét, megmutatá ő kegyelmét.

 • Virágos karácsonyi ének

  Óhajtozom el a Magasságba, 
  Nagy a csúfság idelenn, 
  De van Karácsony, Karácsony, 
  Istenem, én Istenem 
  S ember-vágy küldte Krisztusunkat.

 • Vízkereszti himnusz

  Sedulius

  Gonosz Heródes, mit remegsz, 
  ha Krisztus jöttét hozza hír? 
  Nem bántja földi trónodat, 
  ki koronát az égben ad!

 • Juhász Gyula: Vízkeresztre

  Jövének távol, boldog

  Napkeletről Három királyok, híres mágusok,

  Mert hírt hallottak a csodás

  Gyerekről, Kiről legenda és jóslat susog.

 • Ábránd a polcról

  Én bizony nem lennék lusta, nem lennék telhetetlen, nem lennék

  megkeseredett, nem lennék pesszimista, nem lennék elégedetlen!

  És nem lennék szürke hétköznapi sem!