Mese nem csak gyerekeknek

versek

 • Adventi himnusz

  IX. századi versike

  Vecsernyére

  Csillagok teremtő Ura, 
  hitünk örök fénysugara, 
  világmegváltó Krisztusunk, 
  hallgasd meg esdeklő szavunk.

 • Adventi hírnök, friss fenyőág

  Lobog az első gyertyaláng.
  Karácsonyt várva lázban a Föld
  Isten gyermeket köszönt.

 • Az idő eljött…

  Az idő eljött, az ige bétölt;

  Üdvöz légy, boldog Szűz Mária:

  Istennek Anyja, szívünk Aranya;

  Magyarok szentséges Asszonya:

  Vigasztald meg nemzetünket,

  Foglald hozzád mi szivünket,

  Vedd kedvesen ez dicsíretünket.

 • Az Isten angyala elküldetett vala…

  Mikor Máriához az Isten angyala
  Elküldetett vala Názáret városába,

   

  Ékes köszöntéssel a Szűznek így szóla,

  A nagy Úristennek tanácsát megmondja:

   

  – Üdvöz légy, te kedves, Isten szép leánya,
  Jesszétől származott Ádám unokája,

 • Békesség ünnepén

  Békesség most tinéktek, emberek. 
  Övendezzél, derék világ, 
  Hangozzatok, jámbor legendák, 
  Zsolozsmák, bibliák, imák. 

 • József Attila: Betlehemi királyok

  Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!

  Három király mi vagyunk.
       Lángos csillag állt felettünk,
       gyalog jöttünk, mert siettünk,
       kis juhocska mondta - biztos
       itt lakik a Jézus Krisztus.
            Menyhárt király a nevem.
            Segíts, édes Istenem!

 • Csendes éj! Szentséges éj!

  Mindenek nyugta mély;
  Nincs más fenn, csak a Szent szülepár,
  Drága kisdedük álmainál,
  Szent Fiú, aludjál, szent Fiú aludjál!

 • Egy rózsa zsenge szára

  (Ó-német karácsonyi dal)

  Egy Rózsa zsenge szára 
  hajtott ki Jessze vén 
  törzsén, s egy éjszakára 
  virág nyílt vesszején: 
  piciny kelyhére nagy 
  csönddel borult az éjfél 
  s a metsző téli fagy.

 • Fehér Karácsony

  Ismeretlen szerző

  Havazik, havazik…

  Meg sem áll tavaszig.

  Tán az egész világ

  Hó alatt aluszik.

 • Fel nagy örömre!

  Fel nagy örömre! ma született, 

  Aki után a föld epedett. 
  Mária karján égi a fény, 
  Isteni Kisded Szűznek ölén. 
  Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, 
  Nézd csak örömmel Istenedet.

 • Ha soha egyébkor…

  Ismeretlen szerző

  Ha soha egyébkor eszembe se jutna,

  Karácsony estéjén hazaszállnék

  Mindig a mi kis falunkba.

 • Karácsony – Harang csendül...

  I.

  Harang csendül, 
  Ének zendül, 
  Messze zsong a hálaének 
  Az én kedves kis falumban 
  Karácsonykor 
  Magába száll minden lélek.

 • Dsida Jenő - Itt van a szép karácsony

  itt van a szép, víg karácsony,

  Élünk dión, friss kalácson:
  mennyi finom csemege!
  Kicsi szíved remeg-e?

 • Jaj de pompás fa,

  Jaj, de pompás fa,
  a karácsonyfa,
  nincs árnyéka csak játéka,
  jaj, de pompás fa.

 • Tompa Mihály : Karácsony estéjén

  Nem hallod-e? Kopogtat valaki...
  Told hátra, édes anyjok, a reteszt!
  Setét van künn, s erősen fú, esik...
  Ereszd be a szegény utast, ereszd!
  Boldogtalan, kinek ma útja van,
  S ott éri a szent est, hol idegen!
  Csak erre, erre! bátran egyenest, -
  A szó elég jókor lesz ide benn!
  - Ah, ifjú s vándor, mint a mi fiúnk!

 • Juhász Gyula - Karácsony felé

  Szép Tündérország támad föl szívemben
  Ilyenkor decemberben.
  A szeretetnek csillagára nézek,
  Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
  Ilyenkor decemberben.

 • Karácsonyhoz közelgetvén…

  Istennek követsége, az ég fényessége

  Eljött volt Názáretbe, szép Jézus nevébe;

  Már örömmel várjuk, szent napokat számláljuk,

  Szent Szüzet szolgáljuk.

 • Karácsonyi éjfélóra

  Népi imádság

   

  Karácsonyi éjfélóra

  Megszületett Istenfia

  Az ártatlan Kisjézuska.

 • Karácsonyi ének

  Mért fekszel jászolban, ég királya? 
  Visszasírsz az éhes barikára. 
  Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt: 
  mégis itt rídogálsz, állatok közt.

 • Karácsonyi himnusz

  Szent Ambrus

   

  Ó népek Megváltója, jöjj, 
  hadd lássuk a Szűz Gyermekét! 
  Egész világ, ámulva nézz: 
  Istenhez méltó születés.