Mese nem csak gyerekeknek

versek

 • Vajda János - Az őrült költő

  Vajda János - Az őrült költő

  Mi zeng körűlem oly rút hangokat?
  Szunyogzengés vagy krokodilrivás?
  Hisz én a földtől oly messze vagyok,
  - Vagy égre hallik az ebugatás?
  Pedig e hangok ismerőseim...
  Mégis most mindjárt megszalasztanak,
  El innen, el! - Ez az bizonyosan,
  A mézes-mázos emberi ajak...

 • Vajda János - Bakonyi legény

  Vajda János - Bakonyi legény

   

  Szomoru nótát fúj
  Az északi szél;
  Előtte megzördül
  Az őszi levél.

 • Vajda János - Elvirához

  Vajda János - Elvirához

  Hányszor mondjam még el, hogy oly szép az élet!
  Hogy nincs esze annak, aki gyűlöli;
  Vagy tán jobban mondva, nem is a világ szép,
  Hanem a világnak szép leányai.
  Mert hiszen ameddig szép leányt nem láttam,
  Nemcsak a világot, magam is utáltam!

 • Vajda János - László vitéz

  Vajda János - László vitéz

   (Ballada)

  Csörg a sarkantyú javában
  A királyi palotában;
  Szól a zene, messze harsog,
  Közbe-közbe hangos tapsok.

 • Vajda János - Se földem, se házam

  Vajda János - Se földem, se házam

   

  Se földem, se házam nincsen,
  Egy pár kéz a tőkepénzem;
  Majd a szabadság harcában
  Egy öles föld lesz jutalmam;
  Ejh, elég lesz az nékem!

 • Vörösmarti Mihály - A GYÁVA GONOSZ

  Vörösmarty Mihály - A GYÁVA GONOSZ

   

  Nem hihetem, hogy félt meghalni Gonosz Peti: önkényt
  Halt meg ijedtében a szomorú fa előtt.

 • Vörösmarti Mihály - A korcsokhoz

  Vörösmarty Mihály - A korcsokhoz

   

  Hová rohantok átkozott gonosz fiak?
  Mi készt ezekre? büntetlen
  Fog hát az undok visszaélés bennetek
  Tenyészni, gyáva fajzatok?
  Az ezredes veszély alatt nyögő hazát,
  Midőn serényen ébredez,
  Imez fajúltak átkosan kelő hada
  Alázza, dúlja, dönti meg.

 • Vörösmarti Mihály - A LEGJOBB ORVOS

  Vörösmarty Mihály - A LEGJOBB ORVOS

   

  Meggyógyít az üdő, jobb orvos nincs az üdőnél:
  Az teszi lassúvá sziveinknek gyors dobogását,
  S a feledékenység hártyáját hozza sebünkre;

 • Vörösmarti Mihály - A pókfi és szúnyog

  Vörösmarty Mihály - A pókfi és szúnyog

   

  A pókfi hálót szőtt magának a falon.
  Körűle büszkén repkedett egy cincogó,
  S csufolta a szorgalmas állat kis müvét;
  Mivel belőle néhány gyenge szálakat
  Kitéphetett. S már gondolá, hogy ő egész
  Hálókat is fog eltapodni gőgösen.

 • Vörösmarti Mihály - A régi üdők emlékezete

  Vörösmarty Mihály - A régi üdők emlékezete

  Tehát ezekre kelle jutnod, ó Haza!
  Hogy ön fiad tiporjon el,
  S pártos kezekkel tépje, fossza kebledet,
  Mely szűlte és nevelte őt?

 • Vörösmarti Mihály - Atyám sírjához

  Vörösmarty Mihály - Atyám sírjához

   

  Feléd borongnak, bús temető, komor
  S vad képzetekben éji keserveim;
  Feléd, hol elhúnyt jó atyámat
  Sír födi, és füzeid takarják.

 • Vörösmarti Mihály - Az ifjúság

  Vörösmarty Mihály - Az ifjúság

   (egy szép tájon a fák között bolyongva, végre előbbre jő)

  csendes vidék! Ó kedves hely nekem!
  Fogadj öledbe ismét engemet,
  Itt, lombjaidnak édes alkonyában,
  Itt, e virágos térnek halmain,
  Itt, hol mosolygva néz rám az anya-
  Természet épen hagyott tanyájiból,
  O itt felejtve földi terhemet
  A lelkesűlés szárnyain magasb
  Világra intnek büszke vágyaim;
  Emelkedő erővel andalog,

 • Vörösmarti Mihály - Hucskó

  Vörösmarty Mihály - Hucskó

  Miféle gerjedelem zavarja lelkedet?
  Hová ragadnak vágyaid?
  Mit pislogatsz Miskolci békaként? -
  Talán reményed int, hová?

 • Vörösmarti Mihály - Klivényihez

  Vörösmarty Mihály - Klivényihez

  Indúlsz? nyomodban lengenek a szelíd
  Múzsák, kiket rég híven ölelgetél,
  Indúlsz barátom? Itt nyom engem
  A henye lét köre, míg te indúlsz.

 • Vörösmarti Mihály - Szózat

  Vörösmarty Mihály - Szózat

   

  Hazádnak rendületlenűl
  Légy híve, oh magyar;
  Bölcsőd az s majdan sírod is,
  Mely ápol s eltakar.

 • Vörösmarti Mihály - T. Czinke úrnak

  Vörösmarty Mihály -T. Czinke úrnak

  Egy boldog észnek messzeható tüze
  Villám sugárral fejti ki a homály
  Irígy öléből rég nem ismért
  Kincseit a henye századoknak.

 • Zagyi G.Ilona - A tündér ruhája

  Zagyi G.Ilona - A tündér ruhája

  Gyökér-falvi történetek

  Túl az üveghegyen varázserdő mélyén,
  aprónép éldegélt, nyugalomban, békén.
  Már didergett az ősz, ritkultak a lombok,
  fagyos szél sodorta a hulló virágszirmot.

 • Zagyi G.Ilona - Béka-móka

  Zagyi G.Ilona - Béka-móka

  Esik eső, csak úgy szakad,
  strand készül az eresz alatt.
  Ez lesz a jó béka-móka,
  beugrálni a hordóba.
  Süthet a nap, jöhet meleg,
  jót hűsöl ki benne lebeg.

 • Zagyi G.Ilona - Csinka

  Zagyi G.Ilona - Csinka

  Gyökér-falvi történetek

  Túl az üveghegyen, varázserdő mélyén,
  aprónép éldegélt gyökér-lakban békén.
  Lakóinak száma, egyre gyarapodott,
  volt, akit a szél, volt, kit a víz hozott.

 • Zagyi G.Ilona - IV. rész: Hómanó Mikulása

  Zagyi G.Ilona - IV. rész: Hómanó Mikulása

  Gyökér-falvi történetek

  Túl az üveg hegyen,varázs erdő mélyén,
  aprónép éldegélt gyökér-lakban békén.
  Nagy bánata van idén szegény Hómanónak,
  egy szál hó sem esett a földre takarónak.