Mese nem csak gyerekeknek

versek

 • Megoldható a kínadás

  Hajnalonként szent szempár

  mered rám bőröm perzseli,

  ím megoldható a kínadás;

  a kiszámíthatatlan tarsoly

  tartogat mindig valamit.

   

  Rémül a vénülő világ bennem,

  nem vigasztalhat, hiába

  a szolgálatkész szórendcsere;

  fátyolos tekintetű, opálos ősz

  illik leginkább hozzám,

  mint lombja-vesztett fa, didergek,

  s bámulok merőn a semmibe.

 • Miskin emlékezete

  Romlatlan lelkének varázsa

  rám villámcsapásként hatott,

  nevem mássalhangzói

  szájában ellágyultak;

  csodálkozásának a megfejthetetlen

  Nasca-vonalakat jelentettem,

  laza ígéreteimbe mindenkor

  gyanútlanul kapaszkodott.

 • Gina

  Nem mozdult Gina

  jeges szíve s orra az

  ablakhoz fagyott.

   

  Új rokon

  Álmaim után

  versembe költözött mint

  új kedves rokon.

   

  Ő

  Zsigereimben

  zavar támadt, lerogyott

  álmaim mellé.

  ***

 • Nagyjelenet

  Érkezik a főhős,
  létütötte sebei
  az örökkés és a nemvolt
  kitakarva mellén.

 • NJ halálhíre

  Egyetlen könnycsepp
  gördül végig arcomon
  igaz volt a múlt.

 • Kettős veszteség

  Elfoglalták a

  padot a magányomat

  vigyázó fénnyel.

 • Parajelenségek

  I.

  Kereszted alatt

  botladozom.

  * * *

  Bizseregsz

  ujjaim

  érzékeny

  begyében.

  * * *

  A konkrét kiegyenesíti

  görbe mondatom

  * * *

  Fény marta meg.

  Sérült a nemez

  sátramon.

  * * *

 • Pilinszky emlékére

  Fényedet tanulom,

  ahogy Istennek ajánlod

  szomorú-szelíd

  sugaraid

 • Prométheusz

  Embernyi seb lüktet

  a sziklás magányból.

   

  Tenger hűvös vizét

  gyűjtöm tenyeremben,

  hordom égő sebeire.

 • Remény

  Magához tér

  az infúzióval

  életbentartott rózsa.

 • Szilveszter előtt

  Sokáig akarok aludni és mélyen,

  hogy a felcsendülő Himnuszig

  kibírjam a napot,

 • Tartásgyakorlatokból

  (haikuk)

  Elkerülöm a

  negédessel fertőzött

  csapda-mondatot.

  ***

 • Tehetetlen béke

  Gyarló csontjaimat

  lassan porrá őrli

  a tehetetlen béke,

 • Tiszteletadás

  Feltöltött egészen. Nyomába

  szegődik az ősi buzgalom.

  Sorjázó képekben ágazik szerte

  szerény élete, gazdagon.

 • Üstökös

  Az út az ablakhoz vezet

  nézem az üstököst, mely

  időmben nem tűnik fel többé

 • Végül

  Alábbhagy a tér ereje;

  beomlanak a vár kártyái sorban;

  elsápadnak arcaink amikor

  körös-körül a fáink

  és bokraink hirtelen térdre rogynak.

 • Világ

  Nem ordítottál.

  Nem toporzékoltál,

  cserébe egykedvűen

  tűrte vinnyogásodat.

 • Czakó sírján

  Ott a költő sírja, a kicsiny fehér domb,
  Ujon ásott sír az, nem nőtte be hant;
  Ormán az öreg tél pihen ősz hajával,
  Ifju élet romja temetve alant.
  Mért halt meg? hiszen még oly soká élhetett:
  Bölcs kárhoztatás! menj, dobd reá kövedet.

 • Domahidi Klára - Nyiss kaput...

  A mélységből csak felfelé visz út,
  vagy lenn ragadsz, vagy nyerhetsz háborút.

 • Monpóka

  A földszinti pók gondolt egyet,
  felmászott az emeletre.
  Liftbe ugrott, lépcsőn át,
  egy kisfiún, ki lépcsőn állt
  küzdötte át magát,
  s gyermekei hadát.