Mese nem csak gyerekeknek

versek

 • Ady Endre - A FEHÉR CSÖND

  Karollak, vonlak s mégsem érlek el,
  Itt a fehér csönd, a fehér lepel.
  Nem volt ilyen nagy csönd még soha tán,
  Sikolts belé, mert mindjárt elveszünk,
  Állunk és várunk, csüggedt a kezünk
  A csókok és könnyek alkonyatán.

 • Ady Endre - A Hortobágy poétája

   

  Kúnfajta, nagyszemű legény volt,
  Kínzottja sok-sok méla vágynak,
  Csordát őrzött és nekivágott
  A híres magyar Hortobágynak.

 • A könnyek asszonya 

  Bús arcát érzem szívemen
  A könnyek asszonyának,
  Rózsás, remegő ujjai
  Most a szivembe vájnak.
  Érzem az illatát is ám
  A rózsás, gyilkos ujjnak
  S véres szivemre szomorún
  A könnyek hullnak, hullnak.

 • Ady Endre - A krisztusok mártírja

   

  Vad, nagyszerű rajongást oltott
  Az Érnek partja énbelém,
  Csupa pogányság volt a lelkem,
  Gondtalan vágy és vak remény.
  Forgott körültem zagyva módon
  Lármával, vadul a világ
  És én kerestem egyre-egyre
  Valami nagy Harmóniát.

 • Ady Endre - A Léda szíve

   

  Boszorkák dobáltak meg
  A bús csodáknak ligetében.
  Én nem féltem. Én sohse féltem.
  De a szeretőm elszaladt.
  Szép szeretőm: az ifjú Mosoly.

 • Ady Endre - A MÁSIK KETTŐ

   

  Csókoljuk egymást, együtt pihenünk,
  Áltatjuk egymást, hogy egymásra vártunk,
  Halvány az ajkunk, könnyes a szemünk,
  Sápadt a lángunk.

 • A mi gyermekünk  

  Bús szerelmünkből nem fakad
  Szomorú lényünknek a mása,
  Másokra száll a gyermekünk,
  Ki lesz a vígak Messiása,
  Ki majd miértünk is örül.

 • Ady Endre - A tisza-parton

   

  Jöttem a Gangesz partjairól,
  Hol álmodoztam déli verőn,
  A szívem egy nagy harangvirág
  S finom remegések: az erőm.

 • Ady Endre - A tó nevetett

   

  Alkonyban szálltunk
  Együtt a tavon,
  Idegen ölű,
  Ringató ölű,
  Félelmes ölű,
  Mélyvizű tavon.
  Régi kínoknak
  Bús köntösében
  Úsztunk a tavon
  S az éjre vártunk.

 • A vár fehér asszonya 

  A lelkem ódon, babonás vár,
  Mohos, gőgös és elhagyott.
  (A két szemem, ugye, milyen nagy?
  És nem ragyog és nem ragyog.)

 • Ady Endre - Az utolsó mosoly

   

  Óh, nagyon csúnyán éltem,
  Óh, nagyon csúnyán éltem:
  Milyen szép halott leszek,
  Milyen szép halott leszek.

 • Ady Endre - Búcsú siker-asszonytól

   

  Nem kellek. Jól van. Jöjjön, aki kell.
  Lantot, hitet vígan szegre akasztok.
  Kicsit pirulok. Én és a Siker?
  Jöjjenek a tilinkós álparasztok,
  Jöjjenek a nyafogó ifju-vének,
  Jöjjenek a finom kultúrlegények.
  Nem is tudom, hogy mi történt velem,
  Hát sokat érne itt a győzelem?
  S én száz arcban is kínáltam magam,
  Vénleánykodtam. Pfuj. Már vége van.

 • Ady Endre - Csak jönne más

   

  Hódolni kergettem elébed
  A vágyak éhes csapatát,
  Nomád, vad, büszke csapatát
  A vérnek.

 • Ady Endre - EGY ÓCSKA KONFLISBAN

   

  Királyném, kigyúltak a lángok,
  Aranyos hintónk, íme, száll,
  Ma a nép közé vegyülünk el,
  Te a királyné s én a király.
  Lásd, ez a fényes kocsitenger
  A villámfényes fák alatt
  Miérettünk hullámzik, fénylik,
  Hogy téged s engem lássanak.
  Királyném, bocsásd le a fátylad:
  Ma este kegyosztók leszünk.
  (Döcög, döcög az ócska konflis
  És mi sápadtan reszketünk.)

 • Ady Endre - El a faluból 

   

  A kis harang a régi,
  Mely belezúg a csöndbe,
  A szürkeség a régi,
  Fölévirít a tavasz.

 • Ady Endre - Ének a porban

   

  Roggyant a lábam, süppedt a mellem,
  Itt az ideje, össze kell esnem.
  Lerogyok vígan, elnyúlok bátran,
  Lalla, lalla,
  Rokkantak halmán, nagy éjszakában.

 • Félig csókolt csók

  Egy félig csókolt csóknak a tüze
  Lángol elébünk.
  Hideg az este. Néha szaladunk,
  Sírva szaladunk
  S oda nem érünk.

 • Góg és magóg fia vagyok én…

  Góg és Magóg fia vagyok én,
  Hiába döngetek kaput, falat
  S mégis megkérdem tőletek:
  Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?

 • Ady Endre - Héja-nász az avaron

   

  Útra kelünk. Megyünk az Őszbe,
  Vijjogva, sírva, kergetőzve,
  Két lankadt szárnyú héja-madár.

 • Ady Endre - Hiába kísértsz hófehéren

  Én beszennyezlek. Én beszennyezlek
  A leghavasabb, legszebb éjen:
  Hiába kisértsz hófehéren.