Mese nem csak gyerekeknek

versek

 • Ady Endre - A FEHÉR CSÖND

  Karollak, vonlak s mégsem érlek el,
  Itt a fehér csönd, a fehér lepel.
  Nem volt ilyen nagy csönd még soha tán,
  Sikolts belé, mert mindjárt elveszünk,
  Állunk és várunk, csüggedt a kezünk
  A csókok és könnyek alkonyatán.

 • A könnyek asszonya 

  Bús arcát érzem szívemen
  A könnyek asszonyának,
  Rózsás, remegő ujjai
  Most a szivembe vájnak.
  Érzem az illatát is ám
  A rózsás, gyilkos ujjnak
  S véres szivemre szomorún
  A könnyek hullnak, hullnak.

 • A mi gyermekünk  

  Bús szerelmünkből nem fakad
  Szomorú lényünknek a mása,
  Másokra száll a gyermekünk,
  Ki lesz a vígak Messiása,
  Ki majd miértünk is örül.

 • A vár fehér asszonya 

  A lelkem ódon, babonás vár,
  Mohos, gőgös és elhagyott.
  (A két szemem, ugye, milyen nagy?
  És nem ragyog és nem ragyog.)

 • Félig csókolt csók

  Egy félig csókolt csóknak a tüze
  Lángol elébünk.
  Hideg az este. Néha szaladunk,
  Sírva szaladunk
  S oda nem érünk.

 • Góg és magóg fia vagyok én…

  Góg és Magóg fia vagyok én,
  Hiába döngetek kaput, falat
  S mégis megkérdem tőletek:
  Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?

 • Ady Endre - Hiába kísértsz hófehéren

  Én beszennyezlek. Én beszennyezlek
  A leghavasabb, legszebb éjen:
  Hiába kisértsz hófehéren.

 • Hunyhat a máglya

   

  Hunyhat a máglya
  Ezek a szomorú, vén szemek
  Nem néznek soha másra.

 • Mert engem szeretsz

  Áldott csodáknak
  Tükre a szemed,
  Mert engem nézett.

 • Ady Endre - Tüzes seb vagyok

  Tüzes, sajgó seb vagyok, égek,
  Kínoz a fény és kínoz a harmat,
  Téged akarlak, eljöttem érted,
  Több kínra vágyom: téged akarlak.

 • Ady Endre - Vad szirttetőn állunk

  Vad szirttetőn mi ketten
  Állunk árván, meredten,
  Állunk összetapadtan,
  Nincs jajunk, könnyünk, szavunk:
  Egy ingás és zuhanunk.

 • Arany János - MIT CSINÁLUNK?

  Földi! mit csináltok?
  Kaszát kalapáltok?
  Nem azt kalapálunk,
  Fegyvert köszörűlünk.

 • A betyár

  Töredék


  Dallam: „Bort ittam én, boros vagyok.”

  I

  Kondorosi csárda mellett
  Gulya, ménes ott delelget:
  Csárdabeli szép asszonynál
  Bort iszik az öreg-bojtár.

   

  Öreg-bojtár, kis-számadó,
  A főcsikós után való;
  Leányokért élő-haló,
  Menyecskék kedvire való.

 • A falu bolondja

  Képtöredék

     Kósza Bandit ösmeri a helység
  Oly nagy benne az élhetetlenség.
  Sosem esett talpra semmi dolga,
  Nem hiszik, hogy kártyája kivolna.
  Háza-tája tővel-heggyel össze,
  Pókhálóért nem kell menni messze,
  Kertjét túrja száz vakandok kertész,
  Ott legel a falubeli sertés.
  Maga pedig erre-arra lézeng,
  Sült galambot vár fogára készen:
  De aligha még annak is épen
  Felnyitná a száját idejében.

 • A lacikonyha

  Vásári kép

     El innét, finnyás orru satnya nép!
  El, vékonypénzű, holdvilági faj,
  Melynek eleme csak illatolaj,
  S befogja orrát ha szabadra lép!
  El e puhult nép! nincs közöm velek,
  A lacikonyháról énekelek.

 • A lantos

  Zúg az erdő, lecsapott a felszél,
  Szétrezzen az őszi sárga levél,
  Mint ölyűtől madárkák csoportja
  Megrebbenve széled a bokorba.

 • A legszebb virág

  Szép virág a rózsa, hát még a bimbója!
  Mert az ég harmatja mindennap mosdatja;
  Szép virág a szűz lyány innepnapra kelve:
  De legszebb virág a haza szent szerelme.

 • A reggel

  Természetrajz


  Földünk mind hegyesebb szög alatt fordítja keletnek
  A pontot, hol az én pusztai kis lakom áll.
  Szőke világát már az égen terjeszti előre
  A Nap s jelzi mikép fordulok arrafelé.
  Majd pirosabb színt vált, megtörvén fénye a földi
  Fennlebegő párák ködszerü cseppjeiben;
  És, mint nagy gömböt, veti a horizonra csalárdúl
  A levegő-réteg vérpirosan hüvelyét.

 • A rodostói temető

  Vess lángot előttem, éjjeli szövétnek,
  Képzelet! s világits éjek éjjelébe;
  Messze, határin túl sok rabszolga népnek,
  Hozd a kis temetőt lelkemnek elébe:
  Hogy lássam az éjet, mely ottan feketűl,
  Halljam a csöndet, mely szent hamvak felett űl.

 • A sárkány

  Egy roppant sárkány, - de nem az
  Mely a mesék honában költ,
  Nem is az a másik, melyet
  Szent-György vitéz hajdan megölt,
  Hanem legújabb nemzedék -
  Szárnyaira emelkedék,