Mese nem csak gyerekeknek

szerelmes versek

Szép szerelmes versek

 • A méh románca

  Ablak alatt
  A pünkösdi rózsa,
  Kezd egy kicsit
  Fesleni bimbója:
  Kékszemű lyány,
  Válogat belőle,
  Koszorúnak
  Holnap esküvőre.

 • A varró leányok

  ELSŐ

  Lyányok, lyányok: lakodalom,
  Oh, be sok szép népe vagyon!
  Sok fehér ing: bő az ujja,
  Libeg-lobog, ha szél fujja.

 • Enyhülés

  Kél és száll a szív viharja
  Mint a tenger vésze;
  Fájdalom a boldogságnak
  Egyik alkatrésze;
  Az örömnek levegőjét
  Megtisztítja bánat,
  A kizajlott búfelhőkön
  Szép szivárvány támad.

 • Oh! Ne nézz rám...

  Oh! ne nézz rám oly sötéten
  Pályatársa életemnek,
  Mint midőn az őszi-felleg
  Húzza árnyékát a réten;
  Nézz szelíden, nézz mosolygva:
  Férfié az élet gondja.

 • Gunnyasztva múzsám, szárnya tollpihéi...

  Gunnyasztva múzsám, szárnya tollpihéi
  borús szobámban szerteúsztanak,
  s örök baját fajának únva, régi
  szavakba hangol új panaszt:

 • Hol fürge véna...

  Hol fürge véna, ép poéta-nedv:
  nem ritka vendég énekelni kedv.
  De hol a jó modell s nem hiu tárgy?
  Ilyet nem annyit lel az ifju vágy,
  mert olvasott bár dús könyvtárokat,
  Szemmel nem látott szerfelett sokat.

 • Strófák Gizikéről

  Gizike barna dús hajával
  besátorozta lelkemet,
  Gizike gyönyörű hajával
  bilincsbe font be engemet.

 • József Attila: A szív s a szem

  A szív érez, a szem kutat,
  Szép lány szerelméhez utat.
  A szív dobog, a szív sóhajt
  Ha a lány távol nincsen,
  A szem ellesi az óhajt:
  - Mit kívánsz édes kincsem?

 • József Attila: Amióta...

  Amióta megláttalak,
  Szebben süt a nap le rám
  És azóta százszor szebben
  Dalol a kis csalogány.
  Csak a piros ajkad néma
  S mosoly rajta nem fakad,
  Saját magam árnya vagyok,
  Hisz csókolnom nem szabad.

 • József Attila: Hozzá

  Arany hajad, mint a nap sugára
  Vet fénykévét ruhácskád fodrára.
  Reng ruhádban a karcsú termeted:
  Rózsaszálon a gyémánt permeteg.

 • József Attila: Összetört szívem...

  Összetört szívem bús kesergője
  Csókot kért tőled, néma halott,
  Szunnyadsz te régen, nem hallsz felőle,
  Boldogan virulsz, ahol vagy, ott.

 • A szerelem

  Üljetek föl képzetemnek
  Csónakára, s ússzatok.
  Ússzatok szivem taván át,
  Szép leányok, s asszonyok,
  Mindnyájan, kiket szerettem,
  Amióta szeretek,
  Üljetek föl képzetemnek
  Csónakára; jertek, jertek,
  Hadd mulassak veletek.

 • A szerelem országa

  Álmodtam a minap...
  Már nem tudom, hogy ébren-e vagy alva?
  Csak azt tudom, hogy álmodám.
  Ah, milyen szép álom vala!
  Most amidőn leírom,
  Kezem még most is reszket... a gyönyörtől!

 • A szerelem, a szerelem...

  A szerelem, a szerelem,
  A szerelem sötét verem;
  Beleestem, benne vagyok,
  Nem láthatok, nem hallhatok.

 • A virágnak megtiltani nem lehet...

  A virágnak megtiltani nem lehet,
  Hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet;
  Kikelet a lyány, virág a szerelem,
  Kikeletre virítani kénytelen.

 • Amióta szerelembe...

  Amióta szerelembe estem,
  Igazán, hogy féleszű vagyok.
  Szemkötősdit játszanak fejemben
  S falnak mennek a gondolatok.

 • Arany lacinak

  Laci te,
  Hallod-e?
  Jer ide,
  Jer, ha mondom,
  Rontom-bontom,
  Ülj meg itten az ölemben,
  De ne moccanj, mert különben
  Meg talállak csípni,
  Igy ni!

 • Azokon a szép kék hegyeken túl...

  Azokon a szép kék hegyeken túl
  Fogsz te élni, kedvesem, ezentúl,
  Ott fogsz élni boldog férjed mellett,
  Kit boldoggá egyedűl szived tett;

 • Barátimhoz

  Nos, fiúk, nem szólt a szarka
  Házfödélteken?
  Vagy ki álmodá meg, hogy ma
  Vendégtek leszen?

 • Egy szép hölgy emléke

  Ládámat tolvajtól nem féltem én,
  Mert oly üres, mint sok tudós feje.
  Szivemben hordom kincseim... szivem
  Sok szép emlék kincsével van tele.