Mese nem csak gyerekeknek

Pósa Lajos

 • Pósa Lajos - A kacagtató hegedű.

  Volt egyszer egy király, annak volt egy lánya,
  Széles e világnak szépsége, jósága.
  Szép is volt, jó is volt, mindenki szerette,
  Tűzhalálba mentek volna tán érette!

 • Pósa Lajos - A kis kakas meg a török császár.

  Élt egyszer egy szegény asszony,
  Semmije se volt, ha mondom!
  Se kenyere, se garasa,
  Csak egy kedves kis kakasa.

 • Pósa Lajos - A költözködő egerek

  Panaszkodik Kati néni
  A gazdának:
  Nagyobb kamrát mért is, mért is
  Nem csinálnak?
  Egymás hátán... össze-vissza
  A sok holmi...
  Már ma-holnap alig is tud
  Elrakodni.

 • Pósa Lajos - Az egyszeri királyfi

  Egyszer egy királyfi
  Mit gondolt magába?
  Felöltözött, ej, haj,
  Kocsisi gúnyába.

 • Pósa Lajos - Boldog új esztendőt!

  Újra elszállt egy esztendő,
  Mint az álom sebesen...
  Milyen lesz majd a jövendő ?
  Nem tudhatja senki sem.

 • Pósa Lajos - Csali mese

  Mese, mese, pillangó,
  Hímes szárnyon csapongó,
  Ide száll, oda száll...
  Csitt! különben meg nem áll!
  Most jutott az eszembe:

 • Pósa Lajos - Csutak Matyi sípja.

  Csutak Matyi a héten,
  Haja, haja, hopp!
  Sípot talált a réten,
  Haja, haja, hopp!
  Kapja magát, belefú,
  Félre, bánat! Félre, bú!
  Haja, haja, hopp!

 • Pósa Lajos - Keringélő dal.

  Volt egyszer egy iczinke,
  Piczinke Zsuzsika,
  Kezében egy iczinke,
  Piczinke muzsika.

 • Pósa Lajos - Ilona álma

  Az éjjel álmomban
  De szépet álmodtam!
  Aranyos szekéren,
  Az égbe szállottam.

  Négy fehér bárány volt
  A szekérbe fogva,
  A gyeplős a holdat
  Szarva közt tartotta.

 • Pósa Lajos - IMÁDSÁG

  Mennybéli jó Atyám,
  Vigyázz mindig reám!
  Ha te nem vagy velem:
  Elfog a félelem.
  Légy minden utamon
  Örök dicső napom!
  Sötét vak éjjelen
  Ágyamnál légy jelen!

 • Pósa Lajos - Katonásdi

  Aki vitéz legény és nadrágot visel,
  Jöjjön ide mellém - hadd fegyverezzem fel!

  Harcoló fegyverét mindenki megkapja,
  Igazi fegyvertár - anyámnak konyhája.

 • Pósa Lajos - Keringélő dal.

  A diófát
  Átölelem,
  Keringélek,
  Kering velem.
  Diófa, diófa,
  Teremj sok minden jót,
  Jószagú levelet
  Zörgő-börgő diót.
  Jószagú levelet
  Teszem a ládába,
  Zörgő-börgő diót
  Csíkos tarisznyámba.

 • Pósa Lajos - Kertem alatt, a kapuban...

  Kertem alatt, a kapuban
  Kit látok?
  Hajtsátok meg fejeteket
  Virágok!
  Rózsafácskám! jön anyácskám!
  Bókolgass!
  Ragyogó nap, lába nyomát
  Csókolgasd!

 • Pósa Lajos - Két kis leány

  Két kis leány a mezőre
  Ballag, egymást kézenfogva,
  Dalos madár csacsog rájok,
  Köszön a vadrózsa bokra.

 • Pósa Lajos - Kutya-macska hivatal

  Volt egyszer egy fehér
  Falusi komondor,
  Lompos volt a farka,
  A szőre meg kondor.

 • Pósa Lajos - MAGYAR VAGYOK!...

  Magyar vagyok, magyarnak születtem,
  Magyar a nap, mely ragyog felettem!
  Ereimben magyar vér foly,
  Mely hazámért hévvel lángol; -
  Szent hazámért s királyomért,
  Örömmel áldozom a vért!

 • Pósa Lajos - Masiroznak a katonák

  Masiroznak a katonák -
  Álljatok meg! Hopp! Ne tovább!
  „Hova mentek?” „A határra,
  Vigyázni kell a hazára.”

 • Pósa Lajos - Mese a kis kanászról

  Erdő szélén volt egy kis ház,
  Abba lakott egy kis kanász.
  Mikor főzte vacsoráját,
  Meg-megfúta furulyáját,
  Rá-rágyujtott a pipára,
  Aztán megint egy nótára.

 • Pósa Lajos - Mese... mese...

  Tudok ám én egy mesét!
  Találd ki az elejét!
  Hogy is kezdődik csak?
  Nem jut az eszembe,
  Mig egy darab kalács
  Nincsen a kezembe.

 • Pósa Lajos - Tömérdek barika.

  Volt egyszer egy ember,
  Nem is olyan régen;
  Annyi volt a pénze,
  Mint csillag az égen.

  Egyebe is volt még,
  Úgy emlékszem rája:
  Mint réten a fűszál,
  Annyi barikája.