Mese nem csak gyerekeknek

Petőfi Sándor

 • Petőfi Sándor

  Petőfi Sándor Számos költeménye minden magyar előtt közismert. A Szeptember végén című versét például a világ szinte összes irodalmi nyelvére lefordították. János vitéz című elbeszélő költeményéből daljáték, bábelőadás, rajzfilmés rockopera is készült. Emlékét Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta helységeiben több múzeum és emlékház, valamint számtalan utcanév, szobor és emléktábla őrzi.


   

 • Petőfi Sándor - A hűtelenhez

  A hűtelenhez

  Esküszegte lyánka! emlékezzél
  Arra, amidőn: „Ah meg ne vessél”,
  Igy imádva téged kértelek;
  „Légy kegyelmes én irántam, s szíved
  Add nekem, ki csak tenéked híved
  Voltam, és leszek, míg létezek.”

 • Petőfi Sándor - A szerelem

  A szerelem

  Üljetek föl képzetemnek
  Csónakára, s ússzatok.
  Ússzatok szivem taván át,
  Szép leányok, s asszonyok,
  Mindnyájan, kiket szerettem,
  Amióta szeretek,
  Üljetek föl képzetemnek
  Csónakára; jertek, jertek,
  Hadd mulassak veletek.

 • Petőfi Sándor - A szerelem országa

  A szerelem országa

  Álmodtam a minap...
  Már nem tudom, hogy ébren-e vagy alva?
  Csak azt tudom, hogy álmodám.
  Ah, milyen szép álom vala!
  Most amidőn leírom,
  Kezem még most is reszket... a gyönyörtől!

 • Petőfi Sándor - A szerelem, a szerelem...

  A szerelem, a szerelem...

  A szerelem, a szerelem,
  A szerelem sötét verem;
  Beleestem, benne vagyok,
  Nem láthatok, nem hallhatok.

 • Petőfi Sándor - A Tisza

  A Tisza

  Nyári napnak alkonyúlatánál
  Megállék a kanyargó Tiszánál
  Ott, hol a kis Túr siet beléje,
  Mint a gyermek anyja kebelére.

 • Petőfi Sándor - A virágnak megtiltani nem lehet...

  A virágnak megtiltani nem lehet...

  A virágnak megtiltani nem lehet,
  Hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet;
  Kikelet a lyány, virág a szerelem,
  Kikeletre virítani kénytelen.

 • Petőfi Sándor - Amióta szerelembe...

  Amióta szerelembe...

  Amióta szerelembe estem,
  Igazán, hogy féleszű vagyok.
  Szemkötősdit játszanak fejemben
  S falnak mennek a gondolatok.

 • Petőfi Sándor - Anyám tyúkja

  Anyám tyúkja

  Ej, mi a kő! tyúkanyó, kend
  A szobában lakik itt bent?
  Lám, csak jó az isten, jót ád,
  Hogy fölvitte a kend dolgát!

 • Petőfi Sándor - ANYÁM, ANYÁM...

  ANYÁM, ANYÁM...

  Anyám, anyám, oh
  Legjobb s legboldogtalanabb anya!
  Nincs hát reményed,
  Mit a fösvény való beváltana?

 • Petőfi Sándor - Arany lacinak

  Arany lacinak

  Laci te,
  Hallod-e?
  Jer ide,
  Jer, ha mondom,
  Rontom-bontom,
  Ülj meg itten az ölemben,
  De ne moccanj, mert különben
  Meg talállak csípni,
  Igy ni!

 • Petőfi Sándor - Az őrágyhoz

  Az őrágyhoz

  Égig emeljen bár a játszi szerencse kegyelme,
  És legyen első rang rangom az isten után;
  S bár csak azért szűljön két India kincset özönnel,
  Hogy büszkén ajakam mondani tudja: enyém!

 • Petőfi Sándor - Azokon a szép kék hegyeken túl...

  Azokon a szép kék hegyeken túl...

  Azokon a szép kék hegyeken túl
  Fogsz te élni, kedvesem, ezentúl,
  Ott fogsz élni boldog férjed mellett,
  Kit boldoggá egyedűl szived tett;

 • Petőfi Sándor - Barátimhoz

  Barátimhoz

  Nos, fiúk, nem szólt a szarka
  Házfödélteken?
  Vagy ki álmodá meg, hogy ma
  Vendégtek leszen?

 • Petőfi Sándor - Boszú

  Boszú

  Kecses tavasz virúla;
  Vidám tekintete
  Berkemnek kebelébe
  Rózsákat űltete.

 • Petőfi Sándor - Bucsú

  Bucsú

  Irígyen a sors boldogságom ellen,
  Pozsony! körödből ismét messze hí;
  Megyek - de dúlva van bucsúzó mellem,
  Miként váradnak puszta termei.
  Utánam intesz még Dunád ködébül,
  S arcomra keserű köny árja gördül.

 • Petőfi Sándor - Búcsúzás

  Búcsúzás

  Immár kész koszorúnk, melyet tíz hónapig izzadt
  Arccal, gyenge eszünknek gyüjtve diszét, fonogattunk
  A zöld Pindus alatt, a nyájas Múzsasereg közt!
  Ennyit, nagytudományu atyák, volt gyüjteni képes
  S nem többet iparunk! - Noha édes múzsai körben

 • Petőfi Sándor - Ebéd után

  Ebéd után

  Ugy jóllaktam, hogy még!...
  Egyet nyujtózom, és
  Aztán tied vagyok,
  Imádott heverés!

 • Petőfi Sándor - Egy estém otthon

  Egy estém otthon

  Borozgatánk apámmal;
  Ivott a jó öreg,
  S a kedvemért ez egyszer -
  Az isten áldja meg!

 • Petőfi Sándor - Egy gondolat bánt engemet...

  Egy gondolat bánt engemet...

  Egy gondolat bánt engemet:
  Ágyban, párnák közt halni meg!
  Lassan hervadni el, mint a virág,
  Amelyen titkos féreg foga rág;
  Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál,
  Mely elhagyott, üres szobában áll.