Mese nem csak gyerekeknek

Móricz Zsigmond

 •  A csizmadia malaca

  Hol volt, hol nem, nyulárnyékán,
  Itt vagy amott, tudod hékám!
  Minálunk, vagy tinálatok,
  Szent, hogy igazat hazudok:
  Egy ember nagy csudát ért,
  Mig köhögött, mindig élt...

 •  A farkas a faluvégen

  Csikorog a tél,
  Szegény farkas fél,
  Hogy éhesen marad,
  Pecsenyét nem harap.
  Fut a havon keservesen,
  De nincs terítve seholsem.

 •  A kis egér

  Hol volt; hol nem, túl az
  Óperenciáson,
  Élt egy gazdag ember,
  Kinek egy rakáson
  Tyhuhaja!
  A buzája sok vala.
  Nem cserélne a királylyal,
  Egy egész asztalfiával.
  S ki a kulcslyukon befér,
  Rákapott a kis egér.

 •  A kóró és a kis madár

  Csip, csip, csip,
  Csip, csirip,
  Kóróra száll
  A kis madár:
  Ringass, rengess,
  Azért szálltam rád.
  - Bizony nem én senki madarát!
  S kevély kóró nem ringatta
  Isten madarát.

 •  A medve meg a móc

  Jó a ropogó
  Piri mogyoró.
  Mackó uram szereti,
  Bokrában felkeresi.
        Egy tenyere
        Tele vele,
        A másikkal
        Ugy csap bele.

 •  A póruljárt farkas

  Volt egy farkas, szörnyü éhes,
  Szörnyü éhes, szörnyü mérges.
  Elindult vadászni,
  Bár alig birt mászni,
  Olyan éhes volt szegény
  Bús legény.

 •  A repülő farkas

  Száll a, száll a, száll a sas,
  Nézi, nézi a farkas.

   

  - Jó vadászni, - mondja, mondja, -
  Jobb nem élni búba-gondba.
  Mert jó a csinyt elkövetni,
  Jobb a gondját el is vetni,
  Mert hát mit ér, hej, mit ér,
  A büntetés utólér.

 •  A róka és a tyuk

  Volt egyszer
  Egy róka,
  Bement a
  Tyukólba,
  Ott üle tyukanyó
  Betegen,
  Kérdezi a róka
  Melegen:

 •  A sok juh meséje

  Volt egyszer egy gazdag ember,
  Annyi juha, mint a tenger,
  Mint az árviz, ujjuju!
  Számlálhatlan sok a juh.

 •  A török és a tehenek

  Volt egy török, Mehemed,
  Sose látott tehenet.

   

  Nem is tudta Mehemed,
  Milyenek a tehenek.

 •  Disznó, kutya, macska, egér

  Hajdinában az egér,
  A macskával egy testvér,
  A macska meg a kutyával,
  Ez meg disznó komájával.

 •  Disznók az esőben

  Perzsel a nap, meleg a nyár,
  Kinn a mezőn a disznónyáj.
  Vigan túrják fel a tallót,
  Soha jobb dolguk még nem vót.

 •  Farsang végén

  Régen,
  Egyszer a
  Réten,
  Farsang
  Végen
  Találkozott
  Két farkas egymással,
  Kezet fogtak
  Nagy barátkozással:

 •  Fillentő

  Volt az én kis pajtásomnak, “Fillentő”-nek más neve is, de már arra nem is emlékszem. Csak úgy tudtuk őt, mert sose mondott igazat. Mikor pedig erősen ráripakodtunk egy-egy nagy hazugság után, lesütötte kis konok fejét, és rendesen azt dunnyogta:

 •  Iciri-piciri

  Ajaj, hol volt
  Hol nem...
  Volt egyszer egy
  Iciri
  Piciri
  Házacska;

 •  Kecskéék és a farkas

  Domboldalon kicsi ház,
  Ott lakik a kecske,
  Felesége otthon várja,
  Vele van a két gidája.
  Hanem közel a berek,
  Hol a farkas tekereg!...

 •  Kis malac meg a farkasok

  Van egy erdő, erdőháton,
  Benne tisztás az irtáson,
  Hóba rakva rajta kis ház,
  Kis malac itt telel tanyáz.

 •  Koldus verebek

  Sivít a szél, zúg a zápor,
  Eresz alatt verébtábor.
  Egyre azon csiripelnek,
  Ennivalót hol is lelnek.
        Csirip, csirip, csip,
        Éhen veszünk itt.

 •  Medve, róka, meg az ember

  Róka:
  Adjon isten, medve koma!

   

  Medve:
  Adjon isten, róka koma!

   

  Róka:
  Ej be begyes, ej be merész,
  Kelmed mindig csatára kész!

 •  Róka koma doktorsága

  Róka koma éhes hassal
  Vadkörtefa alatt hasal.
  Hallgatja, hallgatja
  Bús gili búgását,
  De még keserübben
  Éh gyomra korgását.
  Hanem végre egyet gondol
  S felszól: Gili, ne dorombolj!
  Magam is dalolok ilyet,
  Vagy vígat fujj, vagy semilyet.
  Szól a gili síró szóval:
  - Beteg szegény feleségem,