Mese nem csak gyerekeknek

Karácsonyi vers

 • Karácsonyi versek

  Karácsonyi versek, költészet

  Karácsonyi ajándékozásAz ünnepi hangulatot, a karácsonyi versek felidézésével, felolvasásával tehetjük kellemesebbé, mind a gyerekek, mind a felnőttek örömére!

   

   
 • Karácsonyi versek - A karácsony férfi-ünnep

  A karácsony férfi-ünnep

  Betlehem, a te hajnalod 
  Férfi-hajnal volt. S férfi-bánat, 
  Hogy fia fogant Máriának. 
  Mienk az arany, myrrha, tömjén 
  S a nagy fájó gondolatok.

 • Karácsonyi versek - A karácsonyfa énekel

  Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel

  Ha szűk szoba: hadd legyen szűk szoba.

  A szűk szobában is terem öröm,

  Gyúl apró gyertya ínség idején,

  Óh csak ne legyen sorsom bús közöny,

 • Karácsonyi versek - A kis Jézus aranyalma

  A kis Jézus aranyalma

  Népi imádság

  A kis Jézus aranyalma,

  Boldogságos Szűz Mária,

  Egy kezébe ringatgatja,

  A másikkal takargatja.

 • Karácsonyi versek - Adventi himnusz

  Adventi himnusz

  IX. századi versike

  Vecsernyére

  Csillagok teremtő Ura, 
  hitünk örök fénysugara, 
  világmegváltó Krisztusunk, 
  hallgasd meg esdeklő szavunk.

 • Karácsonyi versek - Adventi hírnök, friss fenyőág

  Adventi hírnök, friss fenyőág

  Lobog az első gyertyaláng.
  Karácsonyt várva lázban a Föld
  Isten gyermeket köszönt.

 • Karácsonyi versek - Adventi zsolozsma himnusz

  Adventi zsolozsma himnusz

  Matutinumra

  Örök Atyádnak karjából 
  kelsz útra, égi szent Igénk, 
  segítni földet születel: 
  időnek telje már megért.

   

  Ragyogd be most a lelkeket, 
  szereteteddel égesd át, 
  hogy veszendőkre-unt szívünk' 
  betöltse boldog égi vágy.

 • Karácsonyi versek - Az idő eljött…

  Az idő eljött…

  Az idő eljött, az ige bétölt;

  Üdvöz légy, boldog Szűz Mária:

  Istennek Anyja, szívünk Aranya;

  Magyarok szentséges Asszonya:

  Vigasztald meg nemzetünket,

  Foglald hozzád mi szivünket,

  Vedd kedvesen ez dicsíretünket.

 • Karácsonyi versek - Az Isten angyala elküldetett vala...

  Az Isten angyala elküldetett vala…

  Mikor Máriához az Isten angyala
  Elküldetett vala Názáret városába,

   

  Ékes köszöntéssel a Szűznek így szóla,

  A nagy Úristennek tanácsát megmondja:

   

  – Üdvöz légy, te kedves, Isten szép leánya,
  Jesszétől származott Ádám unokája,

 • Karácsonyi versek - Békesség ünnepén

  Békesség ünnepén

  Békesség most tinéktek, emberek. 
  Övendezzél, derék világ, 
  Hangozzatok, jámbor legendák, 
  Zsolozsmák, bibliák, imák. 

 • Karácsonyi versek - Betlehemi királyok

  József Attila: Betlehemi királyok

  Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!

  Három király mi vagyunk.
       Lángos csillag állt felettünk,
       gyalog jöttünk, mert siettünk,
       kis juhocska mondta - biztos
       itt lakik a Jézus Krisztus.
            Menyhárt király a nevem.
            Segíts, édes Istenem!

 • Karácsonyi versek - Csendes éj! Szentséges éj!

  Csendes éj! Szentséges éj!

  Mindenek nyugta mély;
  Nincs más fenn, csak a Szent szülepár,
  Drága kisdedük álmainál,
  Szent Fiú, aludjál, szent Fiú aludjál!

 • Karácsonyi versek - Egy rózsa zsenge szára

  Egy rózsa zsenge szára

  (Ó-német karácsonyi dal)

  Egy Rózsa zsenge szára 
  hajtott ki Jessze vén 
  törzsén, s egy éjszakára 
  virág nyílt vesszején: 
  piciny kelyhére nagy 
  csönddel borult az éjfél 
  s a metsző téli fagy.

 • Karácsonyi versek - Fehér Karácsony

  Fehér Karácsony

  Ismeretlen szerző

  Havazik, havazik…

  Meg sem áll tavaszig.

  Tán az egész világ

  Hó alatt aluszik.

 • Karácsonyi versek - Fel nagy örömre!

  Fel nagy örömre!

  Fel nagy örömre! ma született, 

  Aki után a föld epedett. 
  Mária karján égi a fény, 
  Isteni Kisded Szűznek ölén. 
  Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, 
  Nézd csak örömmel Istenedet.

 • Karácsonyi versek - Ha soha egyébkor…

  Ha soha egyébkor…

  Ismeretlen szerző

  Ha soha egyébkor eszembe se jutna,

  Karácsony estéjén hazaszállnék

  Mindig a mi kis falunkba.

 • Karácsonyi versek - Harang csendül...

  Karácsony – Harang csendül...

  I.

  Harang csendül, 
  Ének zendül, 
  Messze zsong a hálaének 
  Az én kedves kis falumban 
  Karácsonykor 
  Magába száll minden lélek.

 • Karácsonyi versek - Itt van a szép karácsony

  Dsida Jenő - Itt van a szép karácsony

  itt van a szép, víg karácsony,

  Élünk dión, friss kalácson:
  mennyi finom csemege!
  Kicsi szíved remeg-e?

 • Karácsonyi versek - Jaj de pompás fa,

  Jaj de pompás fa,

  Jaj, de pompás fa,
  a karácsonyfa,
  nincs árnyéka csak játéka,
  jaj, de pompás fa.

 • Karácsonyi versek - Karácsony estéjén

  Tompa Mihály : Karácsony estéjén

  Nem hallod-e? Kopogtat valaki...
  Told hátra, édes anyjok, a reteszt!
  Setét van künn, s erősen fú, esik...
  Ereszd be a szegény utast, ereszd!
  Boldogtalan, kinek ma útja van,
  S ott éri a szent est, hol idegen!
  Csak erre, erre! bátran egyenest, -
  A szó elég jókor lesz ide benn!
  - Ah, ifjú s vándor, mint a mi fiúnk!