Mese nem csak gyerekeknek

ballada

 • A fülemile

  Ballada

  Hajdanában, amikor még
  Így beszélt a magyar ember:
  Ha per, úgymond, hadd legyen per!
  (Ami nem volt épen oly rég) -
  Valahol a Tiszaháton
  Élt egy gazda: Pál barátom,
  S Péter, annak tőszomszédja;
  Rólok szól e rövid példa.

 • Arany János - A RABLELKEK 

  Hát ez a szabadság napja,
  Mely így éget és vakit?
  Mely soha nem látogatta
  Börtönünk gyász ablakit?
  Ah! ez égő lángözönhöz
  Gyenge szemünk nem szokott:
  Menjünk vissza börtönünkbe!
  Kedves félhomály van ott.

 • Ágnes asszony

  Ballada

  Ágnes asszony a patakban
  Fehér lepedőjét mossa;
  Fehér leplét, véres leplét
  A futó hab elkapdossa.

       Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

 • Híd-avatás

  Szólt a fiú: „Kettő, vagy semmi!”
     És kártya perdül, kártya mén;
  Bedobta... késő visszavenni:
     Ez az utolsó tétemény:
     „Egy fiatal élet-remény.”

 • Mátyás anyja

  Ballada

  Szilágyi
  Örzsébet
  Levelét megirta;
  Szerelmes
  Könnyével
  Azt is telesirta.

 • Rákócziné

  Ballada

  Mi lelt téged bús gilice madárka?
  Párom után nyögdécselek bezárva;
  Vas kalitkám csillog-ragyog, aranyos:
  De a lelkem, -
  Hejh! a lelkem
  Fenekéig zavaros.

 • Rózsa sándor

  Rózsa Sándor, Rózsa Sándor,
  Hova lettél?
  Megvagy-e még, harcolsz-e még,
  Vagy elestél?
  Megvan-e még az a híres
  Karikásod,
  Akivel úgy meg-meghajtád
  A vad rácot?

 • Tetemre hívás

  A radványi sötét erdőben
     Halva találták Bárczi Benőt.
  Hosszu hegyes tőr ifju szivében;
     „Ime, bizonyság Isten előtt:
     Gyilkos erőszak ölte meg őt!”


 • Szabó Ina - Az Angyalfiú.

  - Egy anya mely egy fiút szült,
  egy fiút – Angyalfiút,
  a reményhez és fényhez hűt,
  tiszta lelkűt s jószívűt,
  őrizgette világ előtt remegve és féltve...
  A világ előtt ahol a szeretet, hűség és a béke,
  bizony ritka s hitvány vendég volt....