Mese nem csak gyerekeknek

Arany János

 • Arany János - MIT CSINÁLUNK?

  Földi! mit csináltok?
  Kaszát kalapáltok?
  Nem azt kalapálunk,
  Fegyvert köszörűlünk.

 • Arany János - Szondi

  „Beborult a csillagos ég felettünk,
  Uramisten! védd a hazát helyettünk,
  Vérünk áldozása,
  Életünk fogyása
  Hogy ne essék hiába:
  Oh, ne engedd, uramisten!
  Jutni pogány igába.”

 • A betyár

  Töredék


  Dallam: „Bort ittam én, boros vagyok.”

  I

  Kondorosi csárda mellett
  Gulya, ménes ott delelget:
  Csárdabeli szép asszonynál
  Bort iszik az öreg-bojtár.

   

  Öreg-bojtár, kis-számadó,
  A főcsikós után való;
  Leányokért élő-haló,
  Menyecskék kedvire való.

 • A falu bolondja

  Képtöredék

     Kósza Bandit ösmeri a helység
  Oly nagy benne az élhetetlenség.
  Sosem esett talpra semmi dolga,
  Nem hiszik, hogy kártyája kivolna.
  Háza-tája tővel-heggyel össze,
  Pókhálóért nem kell menni messze,
  Kertjét túrja száz vakandok kertész,
  Ott legel a falubeli sertés.
  Maga pedig erre-arra lézeng,
  Sült galambot vár fogára készen:
  De aligha még annak is épen
  Felnyitná a száját idejében.

 • A fülemile

  Ballada

  Hajdanában, amikor még
  Így beszélt a magyar ember:
  Ha per, úgymond, hadd legyen per!
  (Ami nem volt épen oly rég) -
  Valahol a Tiszaháton
  Élt egy gazda: Pál barátom,
  S Péter, annak tőszomszédja;
  Rólok szól e rövid példa.

 • A lacikonyha

  Vásári kép

     El innét, finnyás orru satnya nép!
  El, vékonypénzű, holdvilági faj,
  Melynek eleme csak illatolaj,
  S befogja orrát ha szabadra lép!
  El e puhult nép! nincs közöm velek,
  A lacikonyháról énekelek.

 • A lantos

  Zúg az erdő, lecsapott a felszél,
  Szétrezzen az őszi sárga levél,
  Mint ölyűtől madárkák csoportja
  Megrebbenve széled a bokorba.

 • A legszebb virág

  Szép virág a rózsa, hát még a bimbója!
  Mert az ég harmatja mindennap mosdatja;
  Szép virág a szűz lyány innepnapra kelve:
  De legszebb virág a haza szent szerelme.

 • A méh románca

  Ablak alatt
  A pünkösdi rózsa,
  Kezd egy kicsit
  Fesleni bimbója:
  Kékszemű lyány,
  Válogat belőle,
  Koszorúnak
  Holnap esküvőre.

 • A rab gólya

  Árva gólya áll magában
  Egy teleknek a lábjában,
  Felrepűlne, messze szállna,
  Messze messze,
  Tengerekre,
  Csakhogy el van metszve szárnya.

 • Arany János - A RABLELKEK 

  Hát ez a szabadság napja,
  Mely így éget és vakit?
  Mely soha nem látogatta
  Börtönünk gyász ablakit?
  Ah! ez égő lángözönhöz
  Gyenge szemünk nem szokott:
  Menjünk vissza börtönünkbe!
  Kedves félhomály van ott.

 • A reggel

  Természetrajz


  Földünk mind hegyesebb szög alatt fordítja keletnek
  A pontot, hol az én pusztai kis lakom áll.
  Szőke világát már az égen terjeszti előre
  A Nap s jelzi mikép fordulok arrafelé.
  Majd pirosabb színt vált, megtörvén fénye a földi
  Fennlebegő párák ködszerü cseppjeiben;
  És, mint nagy gömböt, veti a horizonra csalárdúl
  A levegő-réteg vérpirosan hüvelyét.

 • A rodostói temető

  Vess lángot előttem, éjjeli szövétnek,
  Képzelet! s világits éjek éjjelébe;
  Messze, határin túl sok rabszolga népnek,
  Hozd a kis temetőt lelkemnek elébe:
  Hogy lássam az éjet, mely ottan feketűl,
  Halljam a csöndet, mely szent hamvak felett űl.

 • A sárkány

  Egy roppant sárkány, - de nem az
  Mely a mesék honában költ,
  Nem is az a másik, melyet
  Szent-György vitéz hajdan megölt,
  Hanem legújabb nemzedék -
  Szárnyaira emelkedék,

 • A szegény jobbágy

  Életkép a multból

  Széles országúton andalog a jobbágy,
  Végzi keservesen vármegye robotját.
  Kavicsos fövénnyel rakta meg szekerét,
  Annak terhe alatt nyikorog a kerék.
       Tántorogva ballag a két kajla sőre,
  Alig tetszik rajta, hogy mozog előre,
  Méla mind a kettő, mintha gondolkoznék:
  Hány ízben hozott már és hány ízben hoz még?

 • A tudós macskája

  Nagy lett volna a tudósnak
  Az ő tudománya,
  De mi haszna, ha kevés volt
  A vágott dohánya.
  Könyvet irt a bölcseségről
  - S hajna!
  Akkor esett ez a bolond
  História rajta.

 • A varró leányok

  ELSŐ

  Lyányok, lyányok: lakodalom,
  Oh, be sok szép népe vagyon!
  Sok fehér ing: bő az ujja,
  Libeg-lobog, ha szél fujja.

 • A walesi bárdok

  Sinkovits Imre előadásában itt nézhető is

   

  Edward király, angol király

  Léptet fakó lován:

  Hadd látom, úgymond, mennyit ér

  A velszi tartomány.

 • Ágnes asszony

  Ballada

  Ágnes asszony a patakban
  Fehér lepedőjét mossa;
  Fehér leplét, véres leplét
  A futó hab elkapdossa.

       Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.

 • Arany János - Almanach 1878-ra

  Itt van tehát: megjött az Új év,
  Mint biztató előlegem;
  Háromszázhatvanöt nap-éjre
  Halvány reményszínt1 hoz nekem;
  Bár majd, ha eljön a valódi,
  Nem lesz, mint most, ruhája zöld;
  Inkább hiszem, hogy a küszöbnél
  Fejér, halotti leplet ölt.