Mesék versek, nem csak gyerekeknek

meseillusztrálás

Kedvenc meserészlet illusztrálás!
Legyél Te a mesehős! Küzdj meg a sárkánnyal, mentsd meg a királylányt. Ehhez csak a portréd kell. Bármilyen helyzetbe belerajzolunk!

A részleteket itt mézheted meg

Hamarosan!

Az oldalainkon található népmeséket rövidesen több nyelven, akár kétnyelvű kiadásban is meg lehet majd vásárolni!

Újdonságok - értesítések

Ha érdekelnek a legújabb kétnyelvű meséink iratkozz fel értesítésünkre

Mesékkel kapcsolatos aktualitások

Kategória:

Várhatóan ősztől jön a kétnyelvű mesék sorozat!

Az idegen nyelvű mesék lehetőséget teremtenek arra, hogy gyermekek és felnőtek egyaránt fejlesszék szókincsüket, akár az esti meseolvasás közben. 

Reklám

Érdekességek

A világ leghosszabb eposza

...és a legrégebbiek közül való is: Mahábhárata

Forrás: http://web.zone.ee/aurin/index.html

Mahábhárata

A Mahábhárata a világirodalom leghosszabb eposza, jelenlegi százezer írott versszakával mintegy nyolcszor hosszabb, mint az Iliasz és az Odüsszeia együttvéve. Ősi, mintegy háromezer

éves, szanszkrit nyelvű hindu eposz. Kb. 500 millió hindu számára jelenti a kultúra gyökereit.

Bővebben...:

Legfrissebb anyagok

Vietnámi mese - A bivaly
A bivaly Az idők kezedén, a Mennyek Ura megteremtette a földet és a vizeket. Később állatokat és embereket gyűjtött oda össze. Hogy megfelelően táplálhassa őket, leküldött hozzájuk egy szellemet, akinek egy zsákban rizst, kukoricát, kölest, babot, földimogyorót adott, hogy vigye el az embereknek. Egy másik zsákba pedig különféle füveket, fűmagokat tett, hogy az...
2016-10-16
Vietnámi mesék,...
Tovább is van mondjam még?
Arany János - A rodostói temető
A rodostói temető Vess lángot előttem, éjjeli szövétnek, Képzelet! s világits éjek éjjelébe; Messze, határin túl sok rabszolga népnek, Hozd a kis temetőt lelkemnek elébe: Hogy lássam az éjet, mely ottan feketűl, Halljam a csöndet, mely szent hamvak felett űl.   Hol a kéz, hol a kéz, aki fölemelje Sírjokról a követ: egy nehéz századot? Hol van a szellem, ki...
2016-10-16
Arany János
Tovább is van mondjam még?
Arany János - Nemzetőr-dal
Nemzetőr-dal Süvegemen nemzetiszín rózsa, Ajakamon édes babám csókja; Ne félj, babám, nem megyek világra: Nemzetemnek vagyok katonája.   Nem kerestek engemet kötéllel; Zászló alá magam csaptam én fel: Szülőanyám, te szép Magyarország, Hogyne lennék holtig igaz hozzád!   Nem is adtam a lelkemet bérbe; Négy garajcár úgyse sokat érne; Van nekem még...
2016-10-16
Arany János
Tovább is van mondjam még?
A bétel legendája - Vietnámi legenda
A bétel legendája Réges-régen, a negyedik Hung Vuong király uralkodásának idején élt két ikertestvér: Cao Tan és Cao Lang. Úgy hasonlítottak egymásra, mint egyik tojás a másikra. Még szüleik is csak nagyon nehezen tudták egymástól megkülönböztetni őket, mivel nemcsak külsőre, de belső tulajdonságaikban is nagyon hasonlítottak egymásra. A faluban mindketten egy...
2016-10-08
Vietnámi mesék,...
Tovább is van mondjam még?
A sakál és a víziló
A sakál és a víziló A hatalmas folyó, amely ismeretlen tájak felé igyekszik, mindig nehezen vesz búcsút a párás-zöld vadontól: még utoljára szétterül a sűrű cserjék között, és a faóriások koronái alatt mély medret váj magának. Ezek a csöndes őserdei vizek kedvelt gyülekezőhelyei az állatoknak: ide járnak napszállatkor szomjukat oltani. A kis antilop egyszer...
2016-10-08
Afrikai mesék
Tovább is van mondjam még?
Mátyás király - Mátyás király és az aratók
Mátyás király és az aratók Kocsin utazott Mátyás király, nagyon meleg volt, éppen aratás volt, azt mondja a kocsisnak: - Nézd, ezen a kocsin milyen meleg van, mennyit szenvedek! Azt mondja a kocsis: - Hát, ha ott aratni kéne, ahun azok az emberek aratnak! - No, hajts oda! - mondta Mátyás király. A kocsis odahajtott, Mátyás király leszállt a kocsiról, odaköszönt,...
2016-10-08
Mátyás királyról -...
Tovább is van mondjam még?
Benedek Elek - Tündérországban
 Tündérországban Nagy volt a felfordulás Mirkó király palotájában, összevissza szaladgáltak, kiabáltak inasok, belső leányok, katonák, s voltaképpen senki sem tudta a királykisasszonyon kívül, hogy mi történt. Nem is tudhatta senki más, mert amikor Bűbájos a királykisasszony ablakánál meg­jelent, egyetlenegy belső leány sem volt a szobában. Csak a...
2016-10-08
Benedek Elek -...
Tovább is van mondjam még?
Vietnámi mese - A bivaly
A bivaly Az idők kezedén, a Mennyek Ura megteremtette a földet és a vizeket. Később állatokat és embereket gyűjtött oda össze. Hogy megfelelően táplálhassa őket, leküldött hozzájuk egy szellemet, akinek egy zsákban rizst, kukoricát, kölest, babot, földimogyorót adott, hogy vigye el az embereknek. Egy másik zsákba pedig különféle füveket, fűmagokat tett, hogy az állatoknak is legyen mit enniük. A szellem erős, jó felépítésű lény volt, aki nagyon hűséges volt urához. Bár goromba, durva szokásai voltak, alapjában véve jószívű volt. Otromba kinézete ellenére sok jó tulajdonsága volt, ámbár egy kicsit lassú volt, és sokmindent elfelejtett. A Mennyek Ura két csomagot adott a kezébe. Mivel tudta, hogy a szellem egy kicsit butácska, mindkét csomagot jellegzetes alakúra, más-más méretűre készítette. Az egyikben voltak az embereknek szánt gabonák magvai, a másikban az állatok vad fűmagvai. Az Úr utasításai szerint a szellemnek először a gabonamagvakat kellett volna szétszórnia, hogy az emberek táplálékát biztosítsa. Mivel őket az Úr a saját képmására teremtette, ennek megfelelően az élelem elosztásában is az elsők között kellett volna, hogy sorra kerüljenek. Azonban a szellem, mire leért a magavakkal teli zsákokkal a Földre, feledékenysége folytán összecserélte a kettőt. A csere eredményeképpen először a vad füvek magvait szórta széjjel, melyek azonnal növekedni kezdtek. Olyan gyorsan szaporodtak és terjedtek el a Földön, hogy nem hagytak helyet az embereknek szánt gabonamagvaknak. Az állatok így hamarosan elegendő táplálékhoz juthattak, és békésen legelésztek a határtalan réteken. Mindig találtak elegendő legelnivaló füvet anélkül, hogy legelőt kellett volna telepíteniük, művelniük. Amikor a kissé együgyű szellem ráeszmélt a hibára, gyorsan kiürítette a másik zsákban tárolt gabonamagvakat is. Azonban már elkésett. Már sokkal több vadfű nőtt, mint amennyi gabonaféle. A mennyei szelek, melyek feladata gabonamagvak szétterítése lett volna a Földön, eleinte csak a vadfüvek magvait szórhatták széjjel. A nagy felfordulásban a szellem visszatért a mennyekbe, de nem szólt az óriási tévedéséről az Úrnak. Azonban az emberek a Földön nemsokára zúgolódni kezdtek: "Miért van az Urunk, hogy hátrányosabb helyzetben vagyunk a Földön, mint a vadállatok? Nekik hatalmas legelőik vannak,...
Arany János - A rodostói temető
A rodostói temető Vess lángot előttem, éjjeli szövétnek, Képzelet! s világits éjek éjjelébe; Messze, határin túl sok rabszolga népnek, Hozd a kis temetőt lelkemnek elébe: Hogy lássam az éjet, mely ottan feketűl, Halljam a csöndet, mely szent hamvak felett űl.   Hol a kéz, hol a kéz, aki fölemelje Sírjokról a követ: egy nehéz századot? Hol van a szellem, ki életre lehelje A szivet, ha régen, régen elhamvadott? Ah! Midőn a hű szív porrá vagyon válva, Feltámasztja-e más, mint a költő álma?   Éjfél van. Az eget, néhány csillagával, A Mármora tenger kebelén ringatja; Egyhangu morajjal dalt susog magában, Mint bölcső felett a szunnyadozó dajka; És az ég szemei, az a néhány csillag, Az álommal ők is alig-alig birnak.   Elsohajt a lágy szél, mely a tavaszt hozza, Elsohajt a vízen és a partra téved: „Ébredj, fű-fa, ébredj!” halkan ezt sugdozza, - S ime, fűben-fában megmozzan az élet; Megmozdul az élet, felül, a kopáron: Csak alant a sírban örökös az álom.   Ők alusznak ottan, a számkivetettek. Idegen hazának földe tesped rajtok. Elhagyák honukat, a soká védettet, Melyet pártos önzés megtörött, lehajtott. Elhagyák a szép hont, őseik lakását, Hogy ne látnák annak végső vonaglását.   Ott vártak sokáig, noha nem reméltek. Nem volt kitől várni, csak a véletlentül. Hazájok szerelmét, ezt az örök mécset, Kebelök mélyében ápolgaták szentül; Addig ápolák, hogy annak is vége lett; Eltemeték egymást, idegen part felett.   Ám hívek maradtak az utolsó percig, És szabadok, nem mint a hon többi népe. - Most a kis csoport sir már fel sem ismerszik: Új meg új tenyészet rendje nőtt fölébe, És, hogy föl ne leljük a nehány szent házat, Földig egyengette egy zsarnoki század.   Éjfél van a sirban, éjfél van felette; Búg a Mármora, búg, tompa lágy morajjal. Hirtelen szél támad, a hullám felretten: Zúg a Mármora, zúg, riadalmas zajjal; Zúg a tenger, az ég tűz szemei nyilnak, Haragosabb fényre gerjed minden csillag.   Egyszersmind keletről, hol a nagy Isztámbol Mélyen alszik, mint az elgyötört rabszolga, Hős alak közelget; arca, szeme lángol, S megharsan beszéde, a sírokhoz szólva: „Fel, fel, ti halottak, éjféli menetre! Rákóczi Ferenc hí, a szabadság lelke.”   És amint a szózat ereje megdördült, Lenn, a süket mélyben, tompa visszhang...
Arany János - Nemzetőr-dal
Nemzetőr-dal Süvegemen nemzetiszín rózsa, Ajakamon édes babám csókja; Ne félj, babám, nem megyek világra: Nemzetemnek vagyok katonája.   Nem kerestek engemet kötéllel; Zászló alá magam csaptam én fel: Szülőanyám, te szép Magyarország, Hogyne lennék holtig igaz hozzád!   Nem is adtam a lelkemet bérbe; Négy garajcár úgyse sokat érne; Van nekem még öt-hat garajcárom... Azt is, ha kell, hazámnak ajánlom.   Fölnyergelem szürke paripámat; Fegyveremre senki se tart számot, Senkié sem, igaz keresményem: Azt vegye hát el valaki tőlem!   Olyan marsra lábam se billentem,Hogy azt bántsam, aki nem bánt engem:De a szabadságért, ha egy íznyi,Talpon állok mindhalálig víni. (1848 ápr.) {loadposition szalag}  
A bétel legendája - Vietnámi legenda
A bétel legendája Réges-régen, a negyedik Hung Vuong király uralkodásának idején élt két ikertestvér: Cao Tan és Cao Lang. Úgy hasonlítottak egymásra, mint egyik tojás a másikra. Még szüleik is csak nagyon nehezen tudták egymástól megkülönböztetni őket, mivel nemcsak külsőre, de belső tulajdonságaikban is nagyon hasonlítottak egymásra. A faluban mindketten egy idős tanító iskolájába jártak, akinek volt egy gyönyörű szép leánya. Az ikrek minél többet jártak a tanítóhoz, annál jobban megtetszett nekik a leány. Végül mindketten beleszerettek a tanító leányába. A fiatal leány szintén szerette mindkét fiút, hiszen teljesen egyformák voltak. Az öreg tanító is egyformán szerette mindkét fiút, leánya kezét viszont az idősebbnek kellett, hogy adja. Vietnamban ugyanis a hagyományoknak megfelelően az idősebbik fiúnak kell először megnősülnie. A bölcs tanító azért, hogy eldönthesse, melyikük az idősebb, egy kis cselhez folyamodott. Meghívta őket ebédre. Úgy okoskodott, hogy amelyikük először veszi a kezébe az evőpálcikát, annak kell az idősebbnek lennie. Tiszteletlenség lett volna, ha a fiatalabb nyúlt volna hamarabb az ételhez. Az ebédnél Cao Tan vette a kezébe először a pálcikákat. E mozdulat eredményeképpen a bölcs tanító döntése szerint Cao Tan kapta meg a leány kezét. A fiú nagyon boldog volt, hogy feleségül veheti a leányt, de ezzel nem csökkent fivére iránti szeretete sem. Cao Tan az esküvő után a leánnyal, immár feleségével, harmóniában és felhőtlen boldogságban élt. Azonban Cao Lang, a fiatalabb testvér mindezek ellenére nem tudta kitörölni szívéből a gyönyörű lányt. Szívében a bánat bujkált, amikor látta az ifjú házaspár boldogságát. Úgy döntött, végképp kitörli emlékeiből a gyönyörű leányt, aki immár elérhetetlen távolságba került tőle. Elhagyta a szülői házat, ahol addig éltek, és hosszú magányos vándorútra indult. Ment, mendegélt a porlepte utakon, napokon keresztül, mígnem teljesen kimerült. Fáradtan lepihent az út mentén, elaludt és a tűző napon hófehér kővé változott. Az idősebbik fiú egyre nagyobb aggodalommal várta vissza fiatalabb testvérét. Nyugtalansága napról-napra fokozódott, míg végül úgy döntött, elindul, hogy felkutassa eltűnt fivérét. Élelmet csomagolt az útra, elköszönt fiatal feleségétől, és nekivágott az útnak....
A sakál és a víziló
A sakál és a víziló A hatalmas folyó, amely ismeretlen tájak felé igyekszik, mindig nehezen vesz búcsút a párás-zöld vadontól: még utoljára szétterül a sűrű cserjék között, és a faóriások koronái alatt mély medret váj magának. Ezek a csöndes őserdei vizek kedvelt gyülekezőhelyei az állatoknak: ide járnak napszállatkor szomjukat oltani. A kis antilop egyszer alaposan megtömte a bendőjét, és lomhán baktatott a vízpart felé. A legkisebb zajra is hegyezte a fülét, és nagy sötét szemével apróra kifürkészett minden homályos zugot. Nem lévén megáldva semmi védőfegyverrel - két kis apró szarva inkább csak dísz volt rajta -- folyton résen kellett lennie, hogy váratlanul meg ne lepjék az ellenségei. Márpedig ellensége több volt a kelleténél. Ha csak tehette, kötődött mindenkivel, így aztán örökösen az életével játszott. Mikor az erdő széléhez ért, óvatosan megállt. Nem akart kilépni addig az erdő homályából, amíg meg nem győződött, hogy nem leselkedik rá veszedelem. De béke és nyugalom honolt körös-körül. Éppen csak a medrekben hömpölygő víz halk mormolása hallatszott, amint meg-megcsobbant szelíden a lehajló lombok alatt, és a szúnyogok egyhangú döngése neszezett... Egy öreg faágról, fejét féloldalt billentve, halászmadár kémlelte a vizet. Messze-messze egy párját hívó galamb búgott. Aztán kékes fény villant a víztükör fölött, egy csobbanás -- a halászmadár alábukott a zsákmánya után. A kis antilop kecsesen lépegetett a víz felé. De mielőtt inni kezdett volna, szemét még egyszer végigjártatta a folyón, nem bukkan-e föl valami száját tátogató krokodil vagy kígyó... S egyszerre riadtan kapta föl a fejét: mi az ott, az a szürke nagy valami a vízben? Tegnap még nem volt ott! Olyan, mint egy szikla -- de a kis antilop tudta jól, hogy sziklákat nem hömpölyget a folyó, és különben se nőnek sziklák máról holnapra, mint a gomba. Ledőlt fatörzs sem lehet, mert sem az alakja, sem a színe nem olyan. Krokodil talán? De még sosem látott ekkora krokodilt. Vagy talán afféle különös jószág, amilyeneket azok a furcsa, idegen sápadt emberek hoztak magukkal, ami a vízen siklik, és tüzet köpköd magából? Ahhoz meg mégis nagyon kicsi. Aztán egyszerre jóízűen felkacagott a kis antilop: "Milyen bolond is vagyok, hogy mindjárt rá nem jöttem! A jó öreg Víziló koma szundikál ott a...
Mátyás király - Mátyás király és az aratók
Mátyás király és az aratók Kocsin utazott Mátyás király, nagyon meleg volt, éppen aratás volt, azt mondja a kocsisnak: - Nézd, ezen a kocsin milyen meleg van, mennyit szenvedek! Azt mondja a kocsis: - Hát, ha ott aratni kéne, ahun azok az emberek aratnak! - No, hajts oda! - mondta Mátyás király. A kocsis odahajtott, Mátyás király leszállt a kocsiról, odaköszönt, kérdezte: - Nehéz-e az aratás? - Bizony, izzadunk! - Van-e elégséges élelem meg innivaló? - Enni-innivalónk van elégséges; de nincs pihenőidőnk! - mondták az aratók. - No, hát pihenjenek, majd most én vágom a búzát; én is éltem vele valamikor. - Mit akar itt köztünk - mondták az aratók -, még meg sem tudja fogni a kaszát! - Melyik a legjobb kaszás, az menjen elöl, én meg utána! Adtak neki kaszát. Mátyás király hozzáfogott, annyira hajtotta az első kaszást, hogy egyszer csak azt mondja ám: - Uram, maga pihent ember, bele ne vágja a lábamba a kaszát! De Mátyás király csak hajtotta az első kaszást, szerencsére jött az uraság, az is mondta Mátyás királynak: - El ne vágja a sarkát! Akkor néztek az emberek, hogy mit tud Mátyás király, ők meg azt mondták neki, hogy mit akar itt köztük. Mikor eljött az uzsonnázás ideje, Mátyás király is leült uzsonnázni, melege volt, a felsőkabátot kigombolta, akkor ijedtek meg, hogy baj lösz, amiért úgy beszéltek. Mátyás király oszt megparancsolta, hogy az aratóknak elégséges pihenőidőt kell adni. A kocsisa is megvacsorázott, aztán elmentek. {loadposition szalag}  
Benedek Elek - Tündérországban
 Tündérországban Nagy volt a felfordulás Mirkó király palotájában, összevissza szaladgáltak, kiabáltak inasok, belső leányok, katonák, s voltaképpen senki sem tudta a királykisasszonyon kívül, hogy mi történt. Nem is tudhatta senki más, mert amikor Bűbájos a királykisasszony ablakánál meg­jelent, egyetlenegy belső leány sem volt a szobában. Csak a királykisasszony rémült sikolto­zására szaladtak be, de akkor már híre-nyoma sem volt Bűbájosnak. Amikor Mirkó király megtudta, hogy Bűbájos járt ott, nosza, összedoboltatta mind a katonákat, s ki gyalog, ki lóháton, ki jobbra, ki balra rohanva rohant, hogy elfogja Bűbájost; de hiszen rohanhattak, mert Bűbájos már rég otthon volt a rengeteg erdőben, az ő kicsi házikójában. Eddig sem volt sem éjjele, sem nappala Mirkó királynak, most már csakugyan vége volt a nyugodalomnak. Nem tudta, mitévő legyen. Hiszen nemcsak a palota kapuja előtt, hanem minden szobának az ajtaja előtt katonák strázsáltak, s íme, Bűbájos mégis be tudott lopódzkodni észrevétlen. Egyelőre mit gondolt, mit nem, fekete függönyt rakatott a királykisasszony ablakára, s most már nemcsak a szobáját nem volt szabad elhagynia, még azt is megtiltotta szegény királykisasszonynak, hogy az ablakon kitekintsen. De már ezzel csordultig telt a királykisasszony pohara. Idáig egyetlenegyszer sem kérdezte, hogy miért tartják őt szomorú rabságban, csak sírdogált, de nem panaszkodott soha senkinek. Most azonban leborult az apja elé, s térden állva könyörgött: - Édes királyi apám, mondd meg nekem, ki volt az a rútak rútja szörnyeteg, aki nekem azt merte mondani, hogy az én vőlegényem?! - Ó, jaj - jajdult fel Mirkó király -, ne hasogasd öreg szívemet, édes szép leányom! Aztán szép gyöngén simogatta a királykisasszony haját, cirókálta-morókálta az arcát, csitította, csendesítette, hogy ne féljen, majd gondja lesz rá, hogy többé az a szörnyeteg közelébe se jusson a palotának. Mondta, mondta, de maga sem hitte, amit mondott. Jól látta ezt a királykisasszony, s tovább könyörgött: - Apám, apám, édes jó királyi apám, ne rejtegesd tovább a titkodat, amely, jól tudom én, régóta emészti a szívedet. Ha valami titok nem emésztené a szívedet, ugyan mért lett volna hófehér szép, fekete hajad egyetlen éjszakán? Tudd meg hát, édesapám, addig se nem eszem, se nem iszom, se nem alszom,...

Rendezvények